Dokumentflyt

Trenger din virksomhet mer effektiv digital informasjonsflyt?

De fleste virksomheter genererer, har tilgang til og behov for en stadig økende mengde analog og digital informasjon. Denne informasjonen skal bearbeides, gjøres tilgjengelig, lagres og arkiveres, etter visse regler og rutiner. 

Atea leverer automatiserte løsninger som effektiviserer informasjonsflyten i din virksomhet. Eksempler er innskanning av innkommende fakturaer og elektronisk distribusjon til rett instans; vanlig brevpost distribueres via epost til rett person, fakturaer OCR-skannes med metadata rett inn i økonomisystemet og lignende. 

Dette øker sikkerheten, samtidig som virksomheten sparer tid og dermed reduserer kostnaden mer arbeidskrevende rutiner krever. 

 

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer