video

Det Frie Valg

Gi medarbeiderne større frihet ved å tilby de å velge digitale arbeidsredskaper selv.

Mange medarbeidere ønsker ofte et annet arbeidsverktøy (PC/mobil/nettbrett) enn det arbeidsgiver tilbyr som standard. Samtidig erfarer mange virksomheter at intern drift, support og administrasjon av de ulike enhetene legger unødvendig beslag på interne ressurser.  

 

Arbeidsgiver søker ofte å standardisere arbeidsverktøy, noe som reelt betyr et begrenset utvalg for medarbeideren. På bakgrunn av disse behovene har Atea etablert det vi kaller «Det frie valg». Løsningen gjør at arbeidsgiveren kan møte forventningen fra de ansatte uten å bruke interne ressurser på administrasjon.   

Hvorfor bør du velge Det frie valg?  

  • Kostnadskontroll  
  • Virkemiddel for å beholde og rekrutter de beste medarbeiderne  
  • Effektivisering: Virksomheten slipper administrasjon og forvaltning av IT utstyr  
  • Kontroll over utstyr  
  • Eierskap av utstyret blir krystallklart  
  • 100% samsvar mellom policy og praksis 

Ta kontakt med oss, så tar vi en uforpliktende prat

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer