Atea Cloud

Tjenester produsert og/eller driftet av Atea og tilgjengeliggjort for deg over internett.

Du kan få mange tjenester gjennom Atea Cloud:

  • Atea Cloud Client Operation
  • Atea Advantage (ASP)
  • Video-as-a-Service
  • Digital Signage-as-a-Service
  • Meeting room-as-a-Service
  • Atea Rapid Sharepoint
  • Backup as-a-Service
  • Disaster Recovery-as-a-Service

Du kan kjøpe tjenestene enkeltvis eller samlet, og løsningene kan skaleres opp og ned med fleksibilitet i forhold til din virksomhets behov og kostnadskontroll.

Tjenestene kombineres med On Premise- og Public Cloud-tjenester.

 

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer