Datasenter

Informasjonen din virksomhet produserer og mottar, må lagres, sorteres og beskyttes. Datamengder, antall enheter og applikasjoner øker stadig, samtidig som kravene til tilgjengelighet, ytelse og kvalitet er høye.

Det moderne datasenteret bygges med fleksibilitet og automatisering. Effektive datarom i din virksomhets lokasjoner skal kunne kombineres med offentlige- og private skytjenester. Med offentlige skytjenester menes f.eks. Microsoft Azure, Amazon, Salesforce og Google (tjenester som bestilles og leveres over internett). Med private skytjenester menes f.eks. tjenester produsert og tilgjengeliggjort av infrastruktur-leverandører som Atea, eller dine egenproduserte tjenester som tilgjengeliggjøres over internett. 

Hybride løsninger er fremtiden for mange kunder. I hybride løsninger kombineres infrastruktur i kundens egne lokaler (On Premise), med private (Private Cloud, f.eks. Atea Cloud) og offentlige skytjenester (Public Cloud), i et felles management. Løsningene gir også forutsigbarhet og skalerbarhet i innarbeide økonomiske modeller.

Vi kan designe og levere det moderne datasenteret uavhengig av eksisterende plattform. Eksisterende investeringer blir ivaretatt, og dynamikken i dagens og fremtidens behov sørger for at du og din virksomhet sikres.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer