Hvordan modernisere datasenteret til å støtte plattform i detaljhandel

Varehandelen har alltid vært drevet frem av økte inntekter gjennom effektivisering av forretningsprosesser, og reduserer kostnadene. Forskjellen er at nå er hjelpemidlene digitale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varehandelsbransjen har alltid vært i endring. Likevel, ettersom teknologi påvirker forbrukernes brukeratferd, opplever handelsbransjen enda mer signifikante endringer – med et hittil usett tempo. De må vite hvem som kjøper, hvordan, hvor, og når, og også hva som motiverer hver forbrukerbeslutning. Kundeopplevelsen har blitt alt, noe som krever at handelsbransjen må øke sin digitale kompetanse.

Store brukeropplevelser vil avhenge av friksjonsløse, gode forretningsprosesser som sikrer enkel, intuitiv, og produktivt samspill. Med kunder vant med brukertilpassede løsninger, er teknologien for detaljhandel nødt til å tilpasse seg dagens forbrukerteknologi, inkludert  eksisterende teknologiinvesteringer og prioritering av nye tilnærminger. Eksempler på dette er innføring av butikker med løsninger for IoT-teknologier, forsterket virkelighet, virtuell virkelighet, robotteknologi og avansert sikkerhet. For å lykkes med å takle stadig mer dynamiske cyberangrep som truer kundelojalitet og merkevarer blir dette mer og mer viktig.

 

Modernisering av grunnleggende IT-drift i detaljhandel

I den konkurranseutsatte verden handelsbransjen lever i, er teknologi en differensiator. Næringen investerer i økende grad i ny teknologi med mål om å forbedre kundeopplevelser, butikkoperasjoner og datasikkerhet. En prioritet for mange forhandlere fremover vil for eksempel være et tettere samarbeid med partnere for å bedre servicen på fysiske lokasjoner.

Hvordan fremtiden for handelsindustrien ser ut er det ingen som vet med sikkerhet. Kommer aktøren fra et marked med fysiske butikker, betyr ikke det at fokus må være på e-handel. Det vil være behov for å lykkes på flere områder for å møte en fremtid som byr på ukjente muligheter. Aktørene vil i dag ha opp til flere utviklingsteam som arbeider med fremtidens plattform, og har behov for å bygge en fleksibel og effektiv infrastruktur som møter behovene.

Innen 2019, vil 30 prosent av de største innen detaljhandelen være aktivt involvert i digital transformasjon, gjøre organisatoriske endringer og strategiske investeringer i teknologiske plattformer som er skybasert, AI-tilpasset og skalerbare, sier IDC i sin FutureScape rapport.

Ved å styrke sine interne innovatører med moderne infrastruktur og applikasjoner kan forhandlere øke hastigheten på alt fra kassesystemer, til styring av verdikjede, drive forretningsinnovasjon og øke smidighet. De kan skape en fleksibel, sikker og skalerbar infrastruktur som støtter kravene til den moderne detaljhandel.

 

“ Vi søker mot cloud, det er veien det går. Men kunsten er å gjøre skiftet når det tjener virksomheten best.

Henrik Daugbjerg, Head of IT Operations, Coop DK”

 

Ta i bruk digital detaljhandel infrastruktur

På grunn av eksisterende investeringer i silo-spesifikke infrastrukturlag, spesialkonstruert maskinvare og fragmenterte styringsløsninger, ser nå aktører i detaljhandelen behovet for raskt å modernisere eksisterende infrastruktur. Mange forhandlere vender seg til VMwares løsninger for

å bygge moderne plattformer og datasentre som er virtualisert, programvaredefinert og automatisert, med en konsistent operativ modell for leveranse av infrastruktur og applikasjoner. VMware leverer banebrytende programvaredefinerte løsninger som gjør det mulig for detaljhandelen å akselerere digital transformasjon.

Forhandlere kan utnytte et programvaredefinert datasenter (SDDC) som fundament, med virtuell datalagring, lagring og nettverk. Applikasjoner i et SDDC kjøres helt på logisk definerte ressurser som er trukket fra den underliggende maskinvaren. Denne tilnærmingen reduserer IT-kompleksiteten og kostnadene samtidig som effektiviteten og ytelse øker.

 

Klikk her for å lese mer om VMwares anbefalinger innen moderninsering av infrastruktur og digital transformasjon for handelsbransjen

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer