Tilbake til Atea Sustainability Focus

Ateas fokus på bærekraftig utvikling – FAQ

Hvorfor er det viktig?

Med suksess følger ansvar. Hele verden ser på Norge og Nordens arbeid med bærekraft. Ingen andre steder følger forbrukere og innkjøpsorganisasjoner like høy standard når det gjelder bevisstgjøring av miljø og sosial bærekraft. Dette ønsker vi å utnytte ved å spre den norske suksessen og skandinaviske arbeidsmetoden med disse spørsmålene i hele den globale IT-bransjen. På denne måten akselererer og letter vårt arbeid samtidig som vi oppnår et klart globalt fokus på bærekraft. Som Nordens største ubundne aktør har Atea både musklene, tilliten og kontakten med næringslivet nødvendig for å raskt samle informasjon om bærekraftig utvikling.

Hvordan gjør Atea dette?

I løpet av forsommeren inviterer Atea alle nordiske IT-avdelinger til å delta i en kundedialog, der de får sjansen til å fortelle om hvilke områder som er viktigst for dem akkurat nå innen bærekraft. Svarene blir deretter utarbeidet av et rådgivende utvalg bestående av representanter fra nordiske bedrifter og organisasjoner som er ledende innen bærekraft og digitalisering. Rådgivningsgruppen formulerer siden en rapport sendt til den globale IT-bransjens samarbeidsorganer innen bærekraftspørsmål, Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) og andre interessenter en gang i året. Rapporten vil også inneholde anbefalinger om hvilke tiltak som er rimelig å forvente at IT-bransjen er opptatt av.

Hva er målet med tiltaket?

Målet er å hjelpe den globale IT-bransjen å fokusere sin innsats og dermed øke tempoet i arbeidet med å skape en bedre verden. Mottakeren av rapporten er først og fremst den globale IT-bransjens samarbeidsorganer i bærekraftspørsmål, Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), men også andre organer som arbeider med bærekraft er invitert til å benytte seg av innholdet i rapporten. Ved at EICC gir sine medlemmer de rette prosessene og beslutningsstøtten for videre arbeid med bærekraft, basert på nordisk bærekraftarbeid, øker sjansene. Vi håper også at vi kan inspirere andre næringer til å jobbe på en lignende måte.

Hvem vender ASF-kundedialog seg mot?

Målgruppen er ansatte innen IT, innkjøp og samfunnsansvar i bedrifter og organisasjoner i hele Norden.

Hvem sitter i Advisory Board for å forberede rapporten?

Atea Sustainability Focus Advisory Board vil bestå av uavhengige representanter fra ledende bedrifter og organisasjoner innen IT og bærekraft i Norden. Eksempler på selskaper representert er; DNB, H&M og Alfa Laval.

Hvordan vil arbeidet følges opp?

Rapporten som sendes til EICC i begynnelsen av året, vil bidra til å skape nye prosesser som medlemmene siden kan gjennomføre. Målet er å møte markedets og morgendagens krav til bærekraft ved innkjøp. På denne måten skaper vi et økosystem i hele den globale IT-bransjens arbeid med bærekraft, som bidrar til en positiv utvikling.

Hva skjedde i Almedalen 6.-7. juli?

Atea var vertskap for en ny internasjonal bærekraftskonferanse i Almedalen, Atea Sustainability Focus Advisory Board. Forumet hadde premiere 6. juli 2017 og markerte starten på prosessen med å produsere rapporten. I løpet av to dager ispedd seminarer med paneldiskusjoner og hovedtalere der internasjonale eksperter fra selskaper som Tesla, Dell EMC, H&M, TCO Development, og EICC er på listen over foredragsholdere. Konferansen hadde som målsetning at bedrifter som jobber med bærekraft innen IT bør bli tilbudt en mulighet til å dele erfaringer, reflektere over hvilke utfordringer de ser og møte bransjens ledende representanter. 

Hvordan ser Atea på bærekraft, bærekraftig konsum og rettferdighetsproblemer?

Vi bygger Norge med IT. Ateas innovative løsninger bidrar til å bevege samfunnet i en mer bærekraftig retning, og øker produktiviteten og effektiviteten i både offentlig og privat sektor. Samtidig har vår virksomhet innvirkning på miljøet og det er viktig for både oss selv og våre kunder at vi tar ansvar for dette. Bærekraft må derfor gjennomsyre våre avgjørelser og handlingene vi bærer langs hele verdikjeden knyttet til ansvarlige innkjøp, forretningsetikk, miljøhensyn og ansatte.

Hva er EICC?

Electronic Industry Citizenship Coalition er en bransjeorganisasjon som i tolv år har arbeidet for å heve etikk i IT-bransjen og gjøre sine spillere mer sosialt og miljømessig ansvarlige. EICC ble etablert av åtte ledende IT-produsenter og har nå mer enn 110 medlemmer fra alle deler av verdikjeden. Sammen sysselsetter medlemsbedriftene omtrent 6 millioner ansatte. 2016 søkte Atea som medlemskap i organisasjonen hvilket ble innfridd.

Når vil rapporten bli videresendt til EICC?

I januar 2018.

Hvordan ser EICC på initiativet?

EICC omfavner muligheten til å få verdifulle innspill fra den regionen i verden som hele verden ser på og følger når det kommer til bærekraftspørsmål. Ved å forme seg etter det nordiske markedets innspill gis medlemmene mulighet til å driver utviklingsarbeidet i bærekraftsspørsmål med en helt nytt innfallsmetode og i raskere takt enn tidligere med bedre resultater som følge.

 

                                                                     

                                                         

                                                         

 

 

Tilbake til Atea Sustainability Focus
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer