Tilbake til Atea Sustainability Focus

Advisory Board

Noen av Nordens største bedrifter og offentlige aktører sørger for at dine forslag og erfaringer forvandles til effektive og realistiske tiltak, i det vi kaller ASF Advisory Board.

ASF Advisory Board er rådet som samler og tolker svarene du og de øvrige nordiske IT-avdelingene deler i ASF-dialogen. 

Rådets oppgave er å formulere fokuserte og relevante tiltak som gis videre til bransjen gjennom EICC. 

Rådet er satt sammen av nordiske representanter fra det private næringslivet og offentlig forvaltning. Alle ligger i forkant innen globalt bærekraftsarbeid, er erfarne kravstillere og innkjøpere, og håndterer bærekraftsspørsmål som en naturlig del av hverdagen.

I og med at næringslivsrepresentantene ikke bare er bestillere, men også aktive i produksjonsleddet, vet de hvilke utfordringer som finnes og hva som må veie tyngst i de forslagene som rådet formulerer. 

ASF Advisory Board er sammensatt av noen av Nordens største IT-kjøpere, som allerede er svært engasjerte og aktive i bærekraftsarbeidet. De har alle forutsetninger for å sikre at de forslagene dere bidrar til, og som gis videre til EICC, blir både relevante og gjennomførbare.

Tilbake til Atea Sustainability Focus
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer