Laddar meny

Suksesskriterier

Åtte suksessfaktorer for å lykkes med et skoleprosjekt

1. Visjon

  • Fortell hvorfor du vil gjennomføre læringsprosjektet

2. Teamet

  • Sett sammen et lederteam som skal eie, planlegge og gjennomføre læringsprosjektet

3. Nærmiljøet

  • Sørg for å involvere nærmiljøet, slik at viktige nøkkelpersoner forstår og støtter din visjon

4. Måling

  • Finn ut hvordan du skal måle fremgangen opp mot klare målsettinger

5. Elevens læring

  • Utforsk og lær å bruke nye verktøy og ressurser for å støtte elevens læring

6. Etterutdanning

  • Skap en kultur for løpende etterutdanning

7. Miljøutforming

  • Design infrastrukturen, administrasjonsstrategier, løsninger for arbeidsflyter og det fysiske miljøet for å styrke læringen

8. Økonomisk bærekraft

  • Identifiser forventede kostnader og mulige besparelser over tid for å sikre at prosjektet er bærekraftig på sikt

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer