Laddar meny

En håndfull apper

Det er lett å bli opptatt av apper – det er jo så mange av dem. Vi anbefaler en ”less is more” tilnærming. Det er ikke appen som gir økt læring, men med riktig pedagogisk opplæring kommer man langt med noen få apper. Men det er noen apper og tjenester vi mener er helt sentralt for et vellykket utrulling, drift og vedlikehold av iPader i skolen så man kan konsentrere seg om elevene og ikke Ti-drift.

Showbie – LMS for iPad

Gi lekser, samle inn, rette og gi tilbakemeldinger – papirløst

Del ut oppgaver, samle inn besvarelser og gi tilbakemeldinger til elever er en stor del av arbeidsflyten i klassen. Showbie er nøkkelen til smidig, raskt og problemfri arbeidsflyt mellom lærer og elev. Dette gir mer tid til god og effektivlæring.

Showbie kutter ned på administrasjon så lærere og elever får brukt tiden på læring

Med iPad og Showbie, kan elever levere oppgaver med bilder, video, podcaster, presentasjoner og annet arbeid produsert fra tusenvis av apper. Hver elev har sine mappe i Showbie til innlevering samt en fellesmappe hvor læreren kan gi felles informasjon, oppgaver og annet til hele klassen. Lærere har tilgang til mange verktøy så de kan gi eleven individuelle tilbakemeldinger. Showbie utnytter de kreative mulighetene iPad gir og engasjerer elevene i læringsprosessen 

  • Lekser og oppgaver

Distribuere oppgaver og lekser. Distribuer meldinger, forklaringer og filer til elevene med noen få trykk. Fra en iPad, Mac eller PC

  • Innlevering av oppgaver

Oppgaver og besvarelser leveres til læreren fra Showbie-appen på elevens iPad. Filene blir automatisk samlet og organisert på en praktisk måte for læreren i et oversiktlig vindu

  • Retting og vurdering

Legg til merknader, tale- og tekst­notater direkte på elevenes arbeid. Eleven ser tydelig når det er kommet en tilbakemelding eller en ny oppgave

Lighespeed MDM

Elever har tilgang til informasjon, oppgaver, bakgrunnsstoff og nettet døgnet rundt og over alt. Læring foregår på mange nye arenaer og engasjerer elvene i skolearbeidet på helt nye måter i og utenfor klasserommet. Men alle de nye mulighetene byr også på utfordringer for administrasjon, sikkerhet og vedlikehold av iPaden. Selv om IT-avdelingen har ansvaret for drift, sikkerhet og vedlikehold, er det til sist læreren som skal sørge for at utstyret støtter opp om læringsmål og at elevene har tilgang til de riktige appen for gjennomføring av undervisning og oppgaveløsing.

Laget for skoler

Lightspeed Mobile Manager (MDM) er laget for skoler, og gjør det enkelt å administrere enheter, enten det dreier seg om et enkelt klasserom eller alle skolene i fylket eller kommunen. Med unike verktøy tilpasset skolehverdag er blant annen administrasjonsverktøy splittet mellom IT-drift og klasserommet, slik at lærere har verktøyene de trenger i klasserommet med et brukergrensesnitt tilpasset ”klasseroms administrasjon” som å slå av og på apper og funksjoner som f.eks. å slå av kamera på alle enhetene samtidig.

Apple School Manager

Dette er Apple sin løsning for å rulle ut og konfigurere Apple enheter på en enkel og effektiv måte. Oppsettprosessen har blitt forenklet, slik at man raskt kan registrere alle på skolen, konfigurere enheter automatisk og sømløst kjøpe og distribuere apper og bøker.

Apple School Manager er en enkel, nettbasert portal som har det administratorer trenger for å distribuere iPad og Mac i skolene. Opprett automatisk Administrerte Apple ID-er for alle elever og ansatte, konfigurer innstillingsinnstillingene for enheten, og kjøp og distribuer enkelt apps, bøker og læringsmateriell. Og du kan logge inn fra en nettleser på hvilken som helst Mac eller PC. 

Klasserom

Full kontroll i klasserommet

Med Klasserom-appen fra Apple kan læreren åpne spesifikke apper, nettsider eller sider i læreboken på en hvilken som helst iPad i klassen, i en definert gruppe eller på alle. Man kan enkelt låse bruken til en spesiell app, eller låse enheten så de ikke kan brukes. De kan til og med se hvilke apper elevene bruker, og se skjermbildet deres. Lærerne kan også sende og motta dokumenter fra elevene, og bruke Apple TV til å dele arbeidet elevene gjør, på en TV eller skjerm.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer