Tilbake til Fokus

Apple i skolen

Vårt Apple skoleteam har erfaring, kunnskap og verktøy for å hjelpe deg med å nå målene du har for undervisning i det 21. århundre

Apple skoleteam

Sammen med skoler over hele Norge jobber vi med alt fra klassesett til 1:1-kommuner med tusenvis av iPader.

Våre pedagoger, konsulenter og IT-arkitekter har en unik erfaringsbase som vi ønsker å dele med deg, slik at du lykkes med utdanningsteknologi. 

Vi er fokusert på å gi skolene støtte, fra rådgivning og planlegging, til gjennomføring av pedagogisk opplæring for å sikre at skolene får fullt utbytte og økt læring med investeringene i utdanningsteknologi.

 • Over en million iPader har blitt levert av Atea til skoler i Skandinavia siden 2011
 • Tusenvis av lærere har vært gjennom våre kurs og pedagogisk opplæring i bruk av iPad i klasserommet
 • Vårt Apple skoleteam kan hjelpe deg med planlegging, opplæring, utrulling og finansiering
 • Vi er Apple-ekspert for utdanning og Apple Authorised Enterprise Reseller
 • Vi vet hva som skal til for at teknologien skal fungere hver dag, med en gang, året rundt – slik at du kan bruke tiden på undervisning

Utdanningsteknologi – Mer læring for pengene

Hva skal vi med teknologi om vi ikke bruker den til å forbedre pedagogikken? Det er selvsagt en rekke kostnadsfordeler for skolene ved å investere riktig i teknologi. Papirbruken kan begrenses og kommunikasjonen blir enklere. Men det viktigste er å oppgradere pedagogikken og utruste elevene med det mange kaller 21st Century Skills.

Hva er utdanningsteknologi?

For å takle utfordringene i skolesektoren de kommende årene, må teknologi og pedagogikk spille godt sammen.  Ateas har som mål å bidra sterkt til at skoler og utdanningsinstitusjoner tar i bruk teknologi på riktig måte. Vi skal bidra til at teknologien gjør det enklere for lærerne å modernisere

pedagogikken og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Norske barn må bli rustet til fremtidens arbeidsliv. Det er store teknologigap på hjemmefronten. Noen har smarttelefon, nettbrett og PC, mens andre har ingenting. Skolen kan være arenaen som visker ut disse skillene i digital kompetanse.

Derfor er det ikke teknologer som styrer vår satsing innen skole- og utdanningsteknologi, men pedagoger som forstår hvilke problemer teknologien skal løse.

De har gitt oss mantraet rådgivning, planlegging, implementering og pedagogisk trening.

Det er dette vi ønsker å bygge med IT.  

 

Andrew Rhodes
Business Manager Skole- og utdanningsteknologi

Hvordan komme i gang med utdanningsteknologi?

Kartlegging og forankring

Utdanningsteknologi handler ikke bare om å kjøpe bokser og software, men om å skape en felles vilje til å gjøre skolen mer relevant for de ferdighetene fremtiden vil kreve. Det krever en god prosess, og Atea har gjort noen erfaringer om hvordan en slik prosess bør være.

Det første vi spør er gjerne:

 • Hva er grunnen til at dere planlegger dette prosjektet?
 • Hvorfor mener dere det viktig for elevene å ha digitale ferdigheter og kompetanse?
 • Hvorfor vil læringsutbytte øke ved denne investeringen?
 • Hvordan vil dere sørge for at lærerne bruker teknologien?

Årsaken til at vi spør er at uten en gjennomtenkt strategi øker faren for feilinvesteringer. Med god kartlegging og god forankring blir implementeringsfasen mye enklere. Atea har lang erfaring fra slike strategiprosesser.

 

 

 

Finansiering

Det er noen vanskelige økonomiske valg som må tas i en anskaffelsesprosess. Både med hensyn til hvilke produkter som velges og hvordan de finansieres.

 • Apper, Office 365, tilbehør?
 • iPad klassesett eller en til hver elev? 
 • Enkeltprosjekter eller totalsystem?
 • Eie eller leie?

Atea har god kunnskap om finansiering, samtidig som vi også har erfaring om hvilke produkter som gir best læringseffekt, og hvilke tjenester som kreves for å få full effekt av skoleteknologien. Det er ikke alltid dyrest er best, og det er ikke alltid det som er billigst koster minst.

Anskaffelsesprosessen innebærer også utlysning av anbud og her svikter mange. En dårlig skrevet utlysning øker risikoen for misforståelser og forsinkelser. I verste fall kan man ende opp med feil løsning. Bruk derfor tid til å lese våre tips til anbudsprosessen.

 

 

Hvordan lykkes med skole- og utdanningsteknologi?

Få pedagogene på banen!

Teknologi er for viktig til å overlates teknologer.

Det absolutt viktigste suksesskriteriet i en satsing på kunnskapsteknologi er å engasjere lærerne. Det er de som kjenner mest på hvordan elevene bruker teknologi og det er de som har de beste ideene for hvordan læringen kan forbedres. Det er lærerne som må lykkes for at en investering i utdanningsteknologi skal gi økt læringseffekt.

 

 

Hvorfor velge Atea som rådgiver?

Atea er en IT-gigant. Vi har 1650 medarbeidere over hele landet og omsetter for milliarder i IT-utstyr, software og tjenester. Men det er ikke størrelsen som gjør oss gode. Det vi lykkes med er å ta kundene våre på alvor. Derfor er det ikke en IT-person som leder vår satsing innen skoleteknologi, men Andrew Rhodes som har over 20 års erfaring som lærer.

 • Kundeforståelse
 • Ærlige råd
 • Kompetanse og erfaring
 • Gode priser

 

 

Ønsker din skole å komme i gang med iPad i skolen?

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer