Pedagogisk opplæring – læring for fremtiden

Pedagogisk opplæring – læring for fremtiden

Vi lever i en teknologidrevet hverdag hvor det å være tilknyttet internett er viktig. For at elever skal kunne lykkesi fremtiden, er det grunnleggende at skolene sørger for å utdanne unge til å bli digitale innbyggere og ruste dem opp med ferdigheter slik at de kan møte det 21. århundre.

Riktig teknologi er bare en del av svaret til bedre læring. Teknologiske verktøy alene vil ikke forvandle læring. Atea kan hjelpe deg med å utvikle pedagogiske opplæringsplaner som tar i bruk teknologi på et bredt spekter av emner. Dette gjør lærerne i stand til å bruke teknologiverktøy som gir nye og spennende læringsmuligheter i klasserommet.

Målet er å gi elevene flere muligheter til å vise hva de har lært, for slik å bistå hver elev til å finne sitt unike potensial.

Atea tilbyr deg som lærer opplæring gjennom workshop. Her får du være med på praktiske øvelser som gir kompetanse og trygghet i forbindelse med å bruke ulike teknologiske enheter effektivt. Du får innspill til hvordan du kan tenke nytt og gjøre læreprosessen og opplevelsen i klasserommet merinteraktiv.

Alle våre trenere er erfarne lærere som også gjerne jobber side ved side sammen med deg i klasserommet, og bidrar til at du kan integrere din nyervervede kunnskap i en hektisk hverdag. Du får profesjonell veiledning underveis og sammen tar vi læringen til et helt nytt nivå.

Noen områder

  • Apple Professional Learning (APL)
  • Endringsledelse
  • Endringsledelse for skoleledere
  • STL+ (Skrive seg Til Lesing med talestøtte)
  • Office 365 produktivitet og samhandling
  • ”Omvendt klasserom”
  • Bruk av digitale hjelpemidler i klasserommet, i pensum og undervisningsmiljøet
  • Økning av læringsutbyttet med digitale hjelpemidler
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer