Tilbake til Apple i skolen

Hvordan lykkes med skole- og utdanningsteknologi?

Tenk litt på dette: Facebook ble stiftet da Kjell Magne Bondevik var statsminister. Årets russekull har aldri levd i en verden uten Google. Årets førsteklassinger har aldri levd i en verden uten Instagram.

Selvinnsikt og endringsvilje

Husker du hvor gammel du var da du opprettet din første epost-konto? Første gang du hørte om Facebook? De fleste av dagens skoleledere hadde ikke epost før lenge etter de gikk ut av videregående. Hvordan i all verden skal vi som er innvandrere i den digitale tidsalderen klare å gi de som blir født inn i den, en utdanning som er relevant og fremtidsrettet?

Jo, vi må erkjenne at utdanningsteknologi ikke dreier seg om digitale tavler og notatbøker, men om nye måter å jobbe på:

  • Samarbeid blir viktigere. Hvordan kan teknologien hjelpe elever og lærere å samarbeide?
  • Endringene kommer raskere. Hvordan kan teknologien hjelpe oss å endre læringen hurtigere?
  • Distraksjonene øker. Hvordan kan teknologien hjelpe oss holde elevene motiverte og fokuserte?
  • Digital skaping blir viktigere. Hvordan kan vi lære elevene å gå fra digitale konsumenter til digitale skapere slik at de kanskje lager fremtidens Google
  • Lærerne henger etter: Hvordan gi pedagogisk trening til lærerne slik at de tar i bruk IT-verktøyene

Det er mange sider ved teknologibruk og pedagogikk som er utfordrende og nye, men det vi vet er at for å henge med må vi komme i gang!

Atea har gjort noen solide erfaringer på både tabber og suksesskriterier og tar gjerne et møte for å fortelle våre erfaringer om hva som skal til for å lykkes med prosjekter innen utdanningsteknologi.

Få pedagogene på banen!

Teknologi er for viktig til å overlates teknologer.Det absolutt viktigste suksesskriteriet i en satsing på kunnskapsteknologi er å engasjere lærerne. Det er de som kjenner mest på hvordan elevene bruker teknologi og det er de som har de beste ideene for hvordan læringen kan forbedres. Det er lærerne som må lykkes for at en investering i utdanningsteknologi skal gi økt læringseffekt. 

  • Pedagoger + IT-avdelingen = vellykket IKT-prosjekt
  • Økt erfaringsutveksling = større sannsynlighet for vellykket IKT-prosjekt
  • Pedagogisk opplæring er en viktig del av investeringen i ethvert prosjekt- Teknologi alene vil ikke ha en betydelig innvirkning på å forbedre læring.

Dette krever mer enn bare tilgang på PCer og nettbrett. Det krever at smarte pedagoger forstår teknologien og hvordan de kan bruke verktøyene til å øke læringseffekten. Dette krever at en snur teknoskepsis til en forståelse for at teknologien er der for å skape mer og bedre kontakt mellom lærer og elev. 

utdanningsteknologi skoleteknologi

 

Tilbake til Apple i skolen
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer