Tilbake til Apple i skolen

Anbudsprosessen

Utviklingen innenfor teknologi skjer raskt og det er viktig å tenke innovasjon gjennom anskaffelser.

Innovasjon gjennom anskaffelser handler både om hvordan du jobber med å forberede anskaffelsen og hva du kjøper. Difi har laget veileder for innovative anskaffelser, og er et viktig utgangspunkt for anskaffelser.

Til anbudsprosessen anbefaler vi: 

  • Dialogbasert anskaffelse – dette er godt egnet til et marked i bevegelse. 
  • Still åpne krav og vær åpne for forhandling. Behov og kvalitet bør stå i fokus. 
  • Tenk større! Tenk samarbeid med nabokommuner, tenk helhet, skalerbarhet og stordriftsfordeler. 
  • Velg riktig avtaleform. Sikre fleksibilitet til å kunne gradvis oppdatere med ny teknologi og tilpasse løsninger etter behov. 
Tilbake til Apple i skolen
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer