Laddar meny

Hva er en digitaliseringsleder?

Årets digitaliseringsleder er en ildsjel som har utvist stødig lederskap i møte med et teknologisk landskap i rask endring. En leder som gjennom et tydelig utviklingsfokus har tilrettelagt for nye og smartere måter å jobbe på digitalt og som inspirerer medarbeidere til å se nye muligheter i ny teknologi.

Prisutdelingen fant sted i Telenor Arena 10. november. Årets vinner ble Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. i Ruter. Vi gratulerer så mye!

Bernt Reitan Jenssen, adm. dir. i Ruter:

Årets vinner har forstått at det ikke er nok å være et kollektivselskap lenger, og satser på å utnytte teknologi for å gjøre hverdagen til Ruters kunder bedre, slik at de får muligheten til å leve de livene de selv vil. Spesielt imponerende er det at Bernt Reitan Jenssen som leder går foran som et digitalt forbilde, deler visjoner om fremtiden internt og eksternt og inspirerer sine ansatte til å tenke nytt. Vinneren har også forstått og vist i ord og handling at datainnsamling er en del av Ruters kjernevirksomhet. 

 

I det nye digitale landskapet forandres alle bransjer, noe som stiller stadig høyere krav til lederskap. Nye, smarte måter å jobbe på kombineres med evnen til å få medarbeidere til å se muligheter og dra i samme retning i nye landskaper.

For å løfte frem ledere som mestrer dette og ikke minst for å få et enda større fokus på viktigheten av digitalisering av selskaper og organisasjoner, har Atea etablert en egen pris for kåring av årets digitaliseringsleder 2016. Digitalisering foregår for fullt over hele verden og Norge har muligheten til å ta en ledende posisjon og å ligge i forkant.

Atea ønsker å fremheve ledere som forstår nytteverdien av og klarer å optimalisere de teknologiske mulighetene som ligger der og utnytte dette i praksis.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer