Zebra OneCare SV - Utvidet serviceavtale (fornyelse) - deler og arbeid - 2 år - innbringing - reparasjonstid: 5 dager - må kjøpes innen 30 dager fra produktkjøpet

Zebra Technologies - Support og serviceavtaler

Art no: Z1RV-TC21XX-2000
  • Full kontraktsperiode: 2 år
  • Plassering: Innbringing