Handlekurv

Handlekurven er tom

Språk
Chat
Offline
No operator is currently available
Do you need help? Please contact our customer service.
Ny kunde
Chat
Offline
No operator is currently available
Do you need help? Please contact our customer service.
ekskl. mva.

50 000 tonn resirkulert plast

Siden 2005 har Lenovo brukt mer enn 50 000 tonn resirkulert plast. Ved å bruke resirkulert plast i nye produkter ikke bare sparer vi naturressurser og energi som ellers ville gått med til produksjon av ny plast, men vi bidrar også til å redusere mengden plast i avfallsdeponier. Noen av Lenovos produkter inneholder mer enn 50 % resirkulert plast fra ulike kilder, for eksempel brukte vannflasker og brukt IT-utstyr.

35 % mindre karbonfotavtrykk i elektronikkproduksjonen med LTS

Da blybasert lodding ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet, måtte elektronikkbransjen gå over til å bruke større mengder tinn, noe som krever opp mot 250 grader loddetemperatur. I 2017 oppfant Lenovo en unik prosess for lavtemperaturlodding (LTS), med kun 180 grader loddetemperatur. Det betyr en årlig reduksjon i karbonutslippene på 6000 tonn, noe som tilsvarer 35 % reduksjon i karbonfotavtrykket.

6000 tonn reduksjon i karbonutslipp med solenergi

Lenovo har forpliktet seg til å installere lokale, fornybare energikilder der dette er praktisk mulig. Våre egne solenergianlegg produserer i dag varmtvann i Beijing og Huiyang, og ren strøm i Shanghai og Hefei. Til sammen produserer de nesten 6 megawatt, med potensial til å redusere karbonutslippene med 6000 tonn per år.

100 % biologisk nedbrytbar emballasje laget av bambus og sukkerrør

Siden 2017 har Lenovo brukt nyskapende emballasje av bambus og sukkerrørfiber, begge deler 100 % biologisk nedbrytbare. Biobasert emballasje gjør at vi kan redusere emballasjeforbruket, avfallsmengden og karbonutslippene. Lenovo fortsetter å øke bruken av resirkulerte og resirkulerbare materialer, redusere pakkestørrelse og utvide bruken av bulk- og gjenbruksløsninger for emballering.

Logistikk med minimal miljøpåvirkning

Lenovo arbeider kontinuerlig med å forbedre logistikksystemer og sende produkter på en mest mulig miljøansvarlig måte. Vi samarbeider med EcoTransIT, som har en av verdens beste CO2-kalkulatorer for logistikk. Når det er mulig, velger vi konsolidert sjøtransport for å redusere antallet containere som sendes ut fra produksjonsstedene våre i Kina.

250 000 tonn komponenter resirkulert og gjenbrukt siden 2005

For å minimere avfall og beskytte miljøet har Lenovo forpliktet seg til resirkulering i alt vi gjør. Fra batterier til utgåtte produkter og energi til emballasje – vi har på plass programmer og forbedringstiltak i alle aktivitetene våre, inkludert strenge sjekker og kontroll av tredjepartsleverandører. Siden 2005 har vi prosessert over 250 000 tonn komponenter gjennom våre miljøavtale partnere.