Handlekurv

Handlekurven er tom

Språk
Ny kunde
ekskl. mva.

50 000 tonn resirkulert plast

Siden 2005 har Lenovo brukt mer enn 50 000 tonn resirkulert plast. Ved å bruke resirkulert plast i nye produkter ikke bare sparer vi naturressurser og energi som ellers ville gått med til produksjon av ny plast, men vi bidrar også til å redusere mengden plast i avfallsdeponier. Noen av Lenovos produkter inneholder mer enn 50 % resirkulert plast fra ulike kilder, for eksempel brukte vannflasker og brukt IT-utstyr.

35 % mindre karbonfotavtrykk i elektronikkproduksjonen med LTS

Da blybasert lodding ble faset ut på begynnelsen av 2000-tallet, måtte elektronikkbransjen gå over til å bruke større mengder tinn, noe som krever opp mot 250 grader loddetemperatur. I 2017 oppfant Lenovo en unik prosess for lavtemperaturlodding (LTS), med kun 180 grader loddetemperatur. Det betyr en årlig reduksjon i karbonutslippene på 6000 tonn, noe som tilsvarer 35 % reduksjon i karbonfotavtrykket.

6000 tonn reduksjon i karbonutslipp med solenergi

Lenovo har forpliktet seg til å installere lokale, fornybare energikilder der dette er praktisk mulig. Våre egne solenergianlegg produserer i dag varmtvann i Beijing og Huiyang, og ren strøm i Shanghai og Hefei. Til sammen produserer de nesten 6 megawatt, med potensial til å redusere karbonutslippene med 6000 tonn per år.

100 % biologisk nedbrytbar emballasje laget av bambus og sukkerrør

Siden 2017 har Lenovo brukt nyskapende emballasje av bambus og sukkerrørfiber, begge deler 100 % biologisk nedbrytbare. Biobasert emballasje gjør at vi kan redusere emballasjeforbruket, avfallsmengden og karbonutslippene. Lenovo fortsetter å øke bruken av resirkulerte og resirkulerbare materialer, redusere pakkestørrelse og utvide bruken av bulk- og gjenbruksløsninger for emballering.

Logistikk med minimal miljøpåvirkning

Lenovo arbeider kontinuerlig med å forbedre logistikksystemer og sende produkter på en mest mulig miljøansvarlig måte. Vi samarbeider med EcoTransIT, som har en av verdens beste CO2-kalkulatorer for logistikk. Når det er mulig, velger vi konsolidert sjøtransport for å redusere antallet containere som sendes ut fra produksjonsstedene våre i Kina.

250 000 tonn komponenter resirkulert og gjenbrukt siden 2005

For å minimere avfall og beskytte miljøet har Lenovo forpliktet seg til resirkulering i alt vi gjør. Fra batterier til utgåtte produkter og energi til emballasje – vi har på plass programmer og forbedringstiltak i alle aktivitetene våre, inkludert strenge sjekker og kontroll av tredjepartsleverandører. Siden 2005 har vi prosessert over 250 000 tonn komponenter gjennom våre miljøavtale partnere.