Til forsiden
Tilbake til Arrangementer

Atea deltar på EHiN 2022

Hvordan snu helsetjenesten fra reaktiv til proaktiv og forebyggende?

Kan vi ikke bare lære av våre nærmeste naboer i Finland og benytte data for å skape en proaktiv, forebyggende og bærekraftig helsetjeneste i norske kommuner? Under EHiN-konferansen vil vi vise eksempler på hvordan man med teknologiske løsninger og data kan sikre at vi kan bo lengre hjemme.

Atea deltar på EHiN 2022 - Norges største e-helsekonferanse

På vår stand vil du møte våre dyktige medarbeidere, både med teknisk og helsefaglig bakgrunn, samt se på ulike løsninger som benyttes i kommuner både i Norge og i Norden. Her vil du få innsikt og gode diskusjoner rundt hvordan fremtidens velferdsteknologi bør etableres.

 

Velkommen til Atea sin stand på EHiN 2022. Vi er på stand 27.

 

Book et møte med oss 9. november her.

 

Startdato
08. nov. 2022, 09.00
Sluttdato
09. nov. 2022, 16.30
Sted
X Meeting Point og digitalt
Meld deg på EHiN her

Gå ikke glipp av disse foredragene:

toini harra

Hvordan gå fra reaktive og alarmbaserte tjenester til proaktive og forebyggende tjenester basert på data?

Dr. Toini Harra
Tirsdag 8. november, kl. 16:00-17:00, X-BOX

Finland har kommet langt i å bygge proaktive og forebyggende helsetjenester for hjemmeboende. Datainnsamling fra aktivitetsklokker og sensorer i hjemmet gir mulighet for helsetjenesten i kommunene til å få informasjon om endringer fra normaltilstand, som gjør at de kan følge opp sykdomsutvikling i tidlig fase og kunne forebygge før det blir mer alvorlig. I tillegg gir det tjenesten beslutningsstøtte som øker kvaliteten på helsetjenesten.

I presentasjonen vil vi få innsikt i hvordan finske kommuner benytter teknologi som er mer bærekraftig og innovativ enn vi gjør i Norge i dag. I tillegg vil det presenteres hvordan Finland jobber med utvikling av nye teknologileverandører innenfor «Wellbeing and better service housing through digitalization», som har finansiering fra EU.

Atea samarbeider med Dr. Toini Harra for å se hvordan vi kan ta i bruk innovative løsninger fra Finland til Norge. 

Møt Dr. Toini Harra på Atea sin stand tirsdag og onsdag.

Les mer om foredraget her.

Arvid Rongve

Hvordan kan teknologi sikre at vi kan forutse og forebygge demens i fremtiden?

Dr. Arvid Rongve
Onsdag 9. november, kl. 10:30-11:30, ROM A

Et av våre mest spennende forskningsprosjekter. Hør Dr. Arvid Rongve presentere den nasjonale, kliniske legemiddelstudien, ANeED-studien, der effekten av ambroksol ved demens med Lewylegemer undersøkes. Pasientene skal i en tilleggs-studie, ANeED Joint Effort21, bruke digitale sensorer i form av smarttelefon, smartklokke, humør- og stemningssensor og søvnradar.

Informasjonen som samles inn, håper forskere i studien skal avdekke digitale biomarkører for bl. a. diagnostisk støtte, måling av medikamenteffekter og prediktive algoritmer som kan forutsi prognose og forhindre fall og andre ulykker.

Atea er partner i prosjektet og har utviklet dataplattformen som samler inn data, samt integrasjonen mot ulike sensorer og datakilder som danner grunnlaget for de digitale biomarkørene i studien. Arvid vil presentere den spennende studien og hvordan data brukes for å skape bedre beslutningsstøtte og proaktive og forebyggende tjenester.

Møt Arvid Rongve på Atea sin stand 9. november kl. 11:30-12:30.

Les mer om foredraget her.

Q&A

Hvorfor er Atea til stede på EHiN-konferansen?

Teknologi og bruk av data er avgjørende for å bygge gode og effektive helsetjenester fremover. Atea er Nordens største IT-leverandør og har et stort ansvar for å samarbeide med helsesektoren for å ta i bruk teknologi og skape ny innovasjon i bransjen. Vår strategi er å gjenbruke suksesser og innovasjoner på tvers av Norden og Baltikum, og det samme gjelder for helsesektoren. EHiN-konferansen er en viktig arena for Atea. Vi ønsker å øke forståelsen for hvordan teknologi kan bidra til å skape en bedre helsetjeneste, samt sette fokus på at endringer må skje raskere.

Atea har to spennende foredrag med eksterne foredragsholdere som vil gi norske kommuner ny innsikt og inspirasjon om hvordan de må tenke fremover.  

Hva skal vi snakke om på konferansen?

Vi må slutte å kjøpe inn trygghetsalarmer til alle. På vår stand viser vi teknologier som skaper proaktive og forebyggende tjenester, med fokus på data. 

I Finland tar de i bruk løsninger som gir helsetjenesten mulighet til å fange opp endringer hos bruker i en tidlig fase, og kan forebygge før sykdom får utviklet seg. Vi har med oss Vivago som partner som leverer løsninger som erstatter trygghetsalarmen, og som analyserer data fra bruker og varsler når det skjer endringer i aktivitetsnivå hos bruker.  

Vi viser også hvordan vi tar kontroll på data fra dagens trygghetsalarmer og sykesignalanlegg, og kombinerer disse med nye helseteknologier og IoT-løsninger i kommunene. Dette skaper ny innsikt og bedre beslutningsstøtte, og skaper nye og avgjørende tjenester for hjemmeboende.

Hvorfor skal man komme innom Atea-standen?

Vi viser teknologier som mange ikke har sett før, men som allerede benyttes hos mange kunder. Vi utfordrer kommunenes teknologivalg for hjemmeboende, med fokus på å endre fra alarmbaserte- til proaktive teknologier. Vi stiller med sterke helsefaglige ressurser, med høy kompetanse på behov og muligheter.

Hvem kan man snakke med på standen?

Fra Atea:
Marianne Bhatti – Sykepleier
 
Birte Fiskarstrand – Sykepleier 
Cathrine Dhøli – Sykepleier 
Hanne-Mai Eriksen – Rådgiver 
Kristin Haarberg – Sykepleier 
Øyvind Rusten – Teknolog

Våre foredragsholdere:  
Dr. Toini Harra fra Metropolia Universitet Helsinki 
Dr. Arvid Rongve fra Helse Fonna

Partnere og kollegaer fra Finland:  
Matti Juvonen – Vivago 
Anna Lahti - Atea Finland 
Miitri Sinkko - Atea Finland 

Hvorfor er det viktig å snu helsetjenesten fra reaktiv til proaktiv?

Flere må bo i egen bolig, men vi har ikke helseressurser til å fortsette som i dag. Det er rundt 7000 ubesatte sykepleierstillinger i Norge i dag. I tillegg er det en kraftig vekst i antall med demenssykdom som må bo i egen bolig, og der teknologiene vi benytter i bolig i dag ikke vil gi noen verdi. Vi trenger bedre beslutningsstøtte for å kunne prioritere brukere og ressurser riktig, og også for å kunne fange opp sykdomsutvikling og funksjonsfall så tidlig som mulig. Målet er “Right care, in the right place, at the right time”. Det avgjørende vil være å ha data, og teknologier som hjelper oss å se sammenhenger og varsle endringer.

I samarbeid med Microsoft

Microsofts teknologi er med på å endre måten mennesker jobber og lever på. De jobber for at du skal få mer ut av hverdagen din og misjonen er å levere markedets beste plattform- og produktivitetsløsninger. Sammen med Atea har vi hjulpet kunder å ta i bruk våre løsninger – og bidratt til å løfte Norge.

Les mer om Microsoft her.

Teknologi som skaper et smartere helse-Norge

Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i – uavhengig av livssituasjon.

Velferdsteknologi er digitale og tekniske verktøy som hjelper mennesker med de utfordringene de møter i hverdagen, enten det er på institusjoner som sykehjem eller i sitt eget hjem.

Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidrar til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger.

 

Kontaktpersoner

Øyvind Rusten
Leder forretningsutvikling velferdsteknologi
øyvind.rusten@atea.no
Marianne Bhatti
Rådgiver velferdsteknologi
marianne.andreassen.bhatti@atea.no