Laddar meny

Vi digitaliserer Norge

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere bygger vi et digitalt Norge vi kan være stolte av.

Atea har satsningsområder i skolesektoren, velferdssektoren, byggsektoren og industrisektoren. Dette er områder som det i fremtiden vil være nødvendig å digitalisere for at barna våre skal bli kompetente for fremtidens arbeidsplasser og løse behovet for flere varme hender i omsorgsjobben med økende antall eldre. Smart byggteknologi handler om å digitalisere byggeprossesser og investere i teknologi slik at fremtidens bygg er driftseffektive og effektive for brukerne. Å digitalisere produksjonsprosesser i industrien vil skape fremtidens arbeidsplasser og sørge for verdiskapning i norske industrier.  

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Dette er regjeringens definisjon for digitalisering. Atea jobber hver dag med å støtte prosesser og prosjekter innenfor mange bransjer, i det offentlige og i privat næringsvirksomhet. Våre store fokusområder for digitalisering er innenfor skolesektoren og velferdssektoren, samt byggenæringen - både for selve byggeprosessen og drift av smarte bygg.

 

 

På skolen

Hva skal vi med teknologi om vi ikke bruker den til å forbedre pedagogikken? Det er selvsagt en rekke kostnadsfordeler for skolene ved å investere riktig i teknologi. Papirbruken kan begrenses og kommunikasjonen blir enklere. Men det viktigste er å oppgradere pedagogikken og utruste elevene med det mange kaller 21st Century Skills.

 

Med velferdsteknologi

Innen 2030 vil 7 av 10 måtte utdanne seg innenfor helsesektoren for å møte det økende behovet for varme hender. Sykehjemsplassene må i tillegg dobles. Det er allerede i dag utfordringer med å finne nok kvalifisert helse- og omsorgspersonell, når det er stadig spørsmål om å spare kroner i kommuneøkonomien. Hvordan blir fremtiden?

 

 

Med smart byggteknologi

Dagens bygg er automatiserte med sensorer som snakker sammen og reagerer på det. Vi vil bygge kognitive bygg, altså bygg som tar data fra sensorer og eksterne kilder og samler informasjonen i en stor database. Ved hjelp av maskinlæring vil bygget utvikle seg over tid, og tilpasses beboernes vaner, ønsker og tendenser.

 

Automatiseringen av Norge

Automatiseringen av det norske samfunnet går stadig raskere, og det snakkes nå om den fjerde industrielle revolusjon. Det kan gi store utfordringer, men åpner også opp for enorme muligheter. Atea jobber med løsninger som er sentrale i den fjerde industrielle revolusjon, eller industri 4.0, som er den nye benevnelsen.

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer