Til forsiden

Digitale skilt

Ny og intelligent teknologi

Vi lever i en verden hvor utviklingen går raskt og kommunikasjon på digitale flater er avgjørende for å nå frem til kundene. Men hvordan vet man at det som kommuniseres er riktig? Er din kommunikasjon målbar og intelligent? 

For å gi våre kunder forretningsverdi, integrerer vi ny teknologi og innsiktsdata for å skape intelligent kommunikasjon med kunder og ansatte. God innsikt gjør det mulig å ta riktige avgjørelser. Og med smarte integrasjoner automatiserer vi prosesser for å utnytte data som allerede eksisterer.

Kongsberg Defence & Aerospace

brannbil med en sjåfør og to personer som går inn i bilen.foto

Emergency TV

I samarbeid med Locus og Scala tilbyr Atea en infoskjermløsning med kobling mot Transfire og 110-sentralen. Infoskjermene til brann- og redningstjenesten bistår innsatsledere i å planlegge oppdraget ved utrykning. Løsningen viser i sanntid med kartutsnitt – og hjelper på den måten utrykningsleder med å få et tidlig overblikk over hendelsesstedet og kan sette i gang tiltak.

 

IntelliCount

Mange butikker har behov for å oppgi hvor mange kunder som er i lokalet for å møte covid-19 restriksjonene. Atea har nå et verktøy som hjelper butikkene med å måle i sanntid hvor mange som er i lokalet til enhver tid. Intellicount sensoren monteres ved inn- og utgangen og teller nøyaktig antallet personer i butikken. Dataen samles inn i tråd med GDPR da ingen personopplysninger lagres.

 

Unik mulighet til å kommunisere med kundene der de er