Til forsiden

Tingenes internett

Bedre oversikt og mer data

Tingenes Internett, eller Internet of Things (IoT), er nettverket av alle de fysiske dingsene som kobler seg opp til internett, og som gjennom elektronikk, programvare, beacons, sensorer, og nettverkskontakt kan utveksle data uten menneskelig interaksjon.

For de fleste betyr IoT at ting de har i hjemmet er knyttet opp mot internett, og er med på å gjøre hverdagen vår enklere. For bedrifter ligger fokuset på hvordan man kan strømlinjeforme produksjon, få bedre oversikt og mer data for å få bedre beslutningsgrunnlag.

 

Strukturering av IoT-data

Ta kontroll over virksomheten for å øke verdiskapningen og se reelle endringer i hvordan virksomheten kan utnytte teknologi som allerede eksisterer.

Smartteknologi, anvendt på riktig måte kan spare både kostnader og energi, som igjen vil føre til at effektiviteten øker. Ved å samle IoT-teknologi i riktig informasjonsstrøm får man innsikt som kan automatisere tunge prosesser.

Behovet for innsamling av informasjon, analyse og en fornuftig fremstilling av dataene gjelder alle bransjer. Kunstig intelligens kombinert med gode analyseverktøy er særlig nyttig for de bransjene som er utsatt for kraftige omveltninger og disrupsjon.

Vår metode og plattform

Med vår digitale plattform kan vi strukturere dataen med smart teknologi, gi ny innsikt og gi riktig beslutningstøtte i sanntid. Ved å koble flere enheter til systemet, oppdager analyseverktøyet trender og sammenhenger som gir målrettet og pålitelig grunnlag for nye beslutninger.

Plattformen muliggjør utnyttelse av fagsystemer og enheter på tvers av leverandører i ett skalerbart system. Her kan dere hente ut enkle rapporter og dashboard for visualisering av informasjon, til mer avanserte applikasjoner. På denne måten vil virksomheten kunne dra enda mer nytte av tingenes internett.

IoT utfordrer sikkerhet

En stor utfordring med tingens internett er informasjons- og IT-sikkerhet. Dersom en datamaskin havner i feil hender kan personen som finner den potensielt bruke denne enheten for å få tilgang til resten av bedriftsnettet og gjøre skade. Vi har god erfaring med å sikre tilgang til iot-enhterer slik at man opprettholder GDPR-regler og sikre protokoller, krypteringsmekanismer og tilgangskontroll.

Eksempel på Tingenes Internett

Sensorteknologi kan måle luftkvaliteten over en by i sanntid og justere avgiften i bomringen for å redusere trafikken inn til byen, og samtidig sende en SMS til astmatikere om å være forsiktige med å reise til byen når det er dårlig luftkvaliteten.

I dag er dette manuelt arbeid som tar lang tid. Dette er bare ett av mange eksempler på effektivisering og forbedring av prosesser hvor tingenes internett kan spille en viktig rolle. Våre konsulenter og rådgivere hjelper virksomheter med nødvendig forståelse og innsikt i hvordan digitalisere og strukturere systemer.

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.