Til forsiden

Smartbygg

Smartbygg-teknologi for økt lønnsomhet

Smartbygg-teknologi kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i eiendomsbransjen. Ikke bare gjennom lavere bygge- og driftskostnader, men også fordi fremtidens leietakere vil velge lokaler som følger den teknologiske utviklingen.

​Atea samarbeider aktivt med fremoverlente eiendomsutviklere, entreprenører og ingeniører for å hjelpe dem med å skape boliger og arbeidslokaler som er kostnadseffektive og mer brukervennlig.

 

Fem gode grunner

Kan bygge enklere og mer skalerbart

Smartbygg skal endre seg med brukeren. Dette setter krav til fleksibilitet i bygget. Denne fleksibiliteten kommer ofte ved å bygge enklere.

Optimaliserer areal- og ressursbruken

En bygning som tilpasser seg bruksmønsteret kan tildele arbeidsstasjoner, møterom og annet på en mye mer effektiv måte. Arealbehovet vil bli mindre.

Bedre og billigere drift

Når lokalene selv vet når og hvor det trenger vask, skrur av lys og aircondition når ingen er der, og sier fra når det er tomt for toalettpapir, vil brukerne oppleve bedre kvalitet og driftsselskapet vil spare penger.

Økt produktivitet og samhandling

Der en før satt hver for seg og gikk i strukturerte møter krever den digitale verden mye mer ad-hoc samhandling og fleksibilitet. Et smartbygg kan fasilitere denne måten å jobbe på. Det eksisterer enheter som leser ansiktsuttrykk og styrer lys, luft og lyd for å gi trøtte medarbeidere mer energi. 

Redusere avfall og energibruk

Strømsparingen ved brukertilpasset lys- og varmestyring er velkjent, men det kommer så mye mer. Smartkantiner som lager mat etter hvor mange som er på kontoret. Solcelleløsninger som lar bygningen produsere sin egen energi.  

Vår prosess

Våre konsulenter og rådgivere har solid teknologibakgrunn og erfaring fra alle faser av et smartbyggprosjekt. Vi tror på et skikkelig grunnarbeid for å unngå feilinvesteringer. Det å forstå behovene og mulighetsrommet og skape et godt samarbeid er alfa omega for å lykkes.

Slik kommer du i gang

Det viktigste for å kunne ta i bruk avansert byggteknologi er å ha en oppdatert IP-basert infrastruktur. I eksisterende bygninger må en oppdatere kabelnettverket - helst til fiber - slik at ulike enheter og systemer kan snakke sammen og styres. 

Med infrastukturen på plass kan en samle all data i én base og oppgradere teknologien etterhvert som den er tilgjengelig. Det kommer til å skje mye spennende på dette feltet og med infrastrukturen på plass kan nye enheter enkelt kobles på.

Smartbygg-teknologi handler om mer enn energieffektive bygg. Det handler om måten huset bygges på og om måten huset brukes på. Smartbygg skal leve med brukerne, og lære seg deres vaner og mønster.

Dagens teknologi omfatter: 

  • Sonestyring av temperatur og lys
  • Bedre arealutnyttelse
  • Smart kantine for mindre matavfall
  • Intelligente skjermer for bedre informasjonsflyt

Men det kommer veldig mye mer.

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.