Til forsiden
Tilbake til Innsikt og analyse

Vår kompetanse

Kompetente konsulenter

Konsulentene våre innehar tung kompetanse innen datahåndtering. Dette er vi stolt av og betyr at vi kan levere et bredt spekter av tjenester samt større prosjekter. 

Arkitektur   Data Engineering   BI & Data Science

Arkitektur

 

Datamodellering.Ikon

Datamodellering

For å kunne utnytte data er det viktig at data er optimalt lagret for det formålet det er tiltenkt. Det skal være enkelt å lagre data, oppdatere data, finne frem i data og utvide datamodellen – samtidig som man må sikre at data kan leveres raskt og effektivt til brukere.

Våre konsulenter har lang erfaring med datamodellering, og kan hjelpe til med å finne den beste datamodellen – ikke bare slik dere trenger den nå, men også sikre at den er fremtidsrettet med tanke på nye muligheter.

 

Datastrøm.Ikon

Datastrøm

Det finnes utallige kilder i de fleste forretninger – både interne og eksterne. Og det eksisterer utallige løsninger som kan dra nytte av at data er samlet på en dataplattform. Derfor er det viktig å tilrettelegge gode metoder for å håndtere den datastrømmen som går inn og ut av dataplattformen.

Sanntidsdata gjennom strømming, batch-kjøringer, API-kall og sugerør inn i ulike databaser er eksempler på teknologi vi vil kunne anbefale basert på forretningens behov.

 

Kravspesifikasjon.Ikon

Kravspesifikasjon

Med gode metoder for å utlede behov fra brukere kan vi omdanne deres databehov og kunnskapsbehov til en teknisk kravspesifikasjon som gir grunnlaget for de valg man må ta i utviklingen av deres dataplattform.

Vi gir råd om hvilke muligheter som løsningene kan gi, og forslag til krav som bør stilles til løsningene. Med hjelp av smidig metodikk skal kravspesifikasjonen være et levende dokument som endrer seg i takt med forretningens informasjonsbehov.

Data Engineering

 

Analysere kilder.Ikon

Analysere kilder

Data finnes i mange ulike kildesystemer og på mange ulike formater. Vi vil systematisk gå gjennom de datakildene som finnes i forretningen og avklare hva de er, hvordan ting henger sammen, og hvordan man kan utnytte de data som er lagret.

Vi vil kartlegge hvilke teknologier som er nødvendig for å kunne utnytte seg av dataene på best mulig måte, og gi forslag til hvordan man kan utnytte dette videre. Både strukturerte data og ustrukturerte data.

Kan vi f.eks. påføre metadata som ikke eksisterer i kildene som gir merverdi? Analysere bilder og beskrive innholdet i bildene tekstlig slik at det er mulig å søke de opp, for eksempel?

 

Data kvalitet.Ikon

Datakvalitet og foredling

En viktig del av datastrømmen er å sikre at dataene er av god kvalitet. Ofte har kildene ufullstendige data som ikke påvirker funksjonaliteten i kildesystemene, men som kan påvirke bruk av data i andre systemer.

Ved å gjennomføre en god datavask hvor man korrigerer feil i data, så sikrer man løsningen for fremtidig bruk av data. I tillegg vil vi i denne prosessen se om det er mulig å supplere de dataene man har innhøstet ved å påføre ekstra detaljer der det er nyttig. Det kan være å utlede nye data fra eksisterende data, eller å tilføre data fra tredjepartskilder.

 

Dataoverføring.Ikon

Flytte data

Når vi har identifisert hvilke data som befinner seg i ulike kildesystemer, så må vi velge metoder for å flytte data inn i dataplattformen.

ETL er klassikeren, hvor en kjører lastejobber i batch-modus for å hente data fra databaser og filer. På veien over omformes data til å passe inn i den datamodell man har valgt å lagre data i.

Men i noen tilfeller er behovet for hyppig oppdaterte data viktig, og da vil vi se på mulighetene for å bygge sanntidsoverføringer gjennom f.eks. webtjenester eller strømming.
 

Datastrøm.Ikon

Sanntid/strømmer

Når man har behov for hyppig reaksjon i bedriften, så vil det også være et behov for at data er oppdatert i så nær sanntid som mulig.

I dag benyttes det mye strømming til slike overføringer, hvor man sender hendelser inn på en strømmeplattform som så kan behandle og videreformidle data til f.eks. rapportering.

Batch-orientert teknologi gir deg muligheten til å se fortiden klart og tydelig, men strømming gir deg nåtiden.

 

 

Databaser.Ikon

Lagring

Ulike former for data og ulike former for bruksbehov legger føringene for hvilke måter man bør lagre data på.

Fra klassiske databaser for strukturerte data i form at tekst eller tall til lagring av ustrukturerte data som dokumenter, lyd, bilder og video i NoSQL-databaser.

Skal det lagres «på huset», eller i skyen? Vi finner det optimale for å gi god ytelse når data både skal lagres og senere benyttes.

 

 

 

 

 

 

Data tall sirkel.Bilde

Business Intelligence og Data Science

 

Analytics.Ikon

Analytics

Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vil skje i fremtiden? Finn fram til interessante data, tolk dem, og oppdag mønstre.

Beslutninger i en bedrift bør skje med basis i kunnskap innhøstet fra gode datakilde, og det er ikke nok å bare se at noe har skjedd. Det er viktig å forstå hvorfor og om det vil skje igjen.

Ved å kombinere kunnskap om statistikk, data og programmering kan man lære ny kunnskap som kan bistå i beslutningsprosesser.

 

Maskinlæring (ML) og AI

Det er ikke lenger nok å bare spørre hva som skjedde og hva som kommer til å skje, men vi bør forvente at systemene kan automatisere hendelser basert på nye data. Det kan lære, og raskt reagere.

Chatbots som kan analysere språk og forstå hva man er ute etter. Prisroboter som automatisk justerer prisene ut fra markedsdynamikken til enhver tid. Tolking av data som ellers ville vært umulig for en datamaskin å forstå (lyd, video, bilde). Dette er bare noen av mulighetene man har med AI og maskinlæring.

 

Bar chart.Ikon

Klassisk rapportering

Det er fortsatt mange som har behov for å utføre klassisk rapportering. Vi ser fortsatt den dag i dag personer som jobber med gamle excel-ark for å gjøre jevnlige rapporteringer om «ståa i butikken».

Vårt mål er å automatisere disse prosessene gjennom å tilgjengeliggjøre rapporter og dashboards som lar en rapportere på nøkkeltall og KPI’er på en effektiv måte. Og vi gjør det med god kunnskap om hvordan man mest effektivt skal konstruere slike rapporter for å formidle budskapet.

Verktøy

Som leverandør av datadrevet innsikt arbeider vi med de mest relevante og moderne verktøyene på markedet.

 

Konsulenttjenester og løsninger

Vi streber etter å levere den rette løsningen som svarer på deres forretningsbehov.

 

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Innsikt og analyse