Til forsiden
Tilbake til Innsikt og analyse

Konsulenttjenester og løsninger

Dataplattform

Målet med en god dataplattform er å samle, strukturere og tilgjengeliggjøre data ett sted. En god dataplattform er et sentralt nav for utveksling av data, fordi data er et produkt som hele forretningen kan (og bør) dra nytte av.

Med sanntidsdata og ustrukterte data er ikke dataplattformen lenger bare et datavarehus for rapportering av nøkkeltall, men inneholder funksjonalitet for å støtte søk, gjenfinning, API-er, sikkerhet, governance og mye mer.

Med vårt arkitektur-rammeverk gjør vi det mulig å skape fremtidsrettede dataplattformer som både møter dagens og fremtidens behov.

Datavarehus i skyen.Ikon

Datavarehus i skyen

Med fleksibiliteten fra skyteknologi og våre velprøvde metoder bygger vi kosteffektive og skalerbare løsninger.

Data vokser eksponentielt. Man samler og behandler flere typer data enn før, og med stadig større hyppighet. Dette setter store krav til fleksibilitet i infrastruktur.

Å flytte datavarehuset inn i skyen, hvor man prosesserer og lagrer data på skalerbare løsninger, vil for mange være en kosteffektiv metode.

Datavarehus.Ikon

Moderne datavarehus

Data er ikke begrenset til strukturerte data i et databasesystem, men vil også finnes i tekst i dokumenter, sosiale medier, i bilder, lyd og video, loggfiler og sensordata, og mengder av andre formater.

Med et moderne datavarehus vil man med vårt arkitekturrammeverk gjøre det mulig å skape fremtidsrettede datavarehus som møter både dagens og fremtidens behov. Å kombinere strukturerte data og ustrukturerte data vil utvide informasjonsmengden man kan innhøste kunnskap fra.

 

 

Sensorer og kart.Bilde

Atea.io

En plattform for datadrevet innovasjon

Over lengre periode har vi utviklet en robust og fremtidsrettet dataplattform som vi er stolte av å kunne tilby. Formålet er å gjøre veien fra tanke til datadrevet prosjekt realistisk på minimalt med tid. 

Fordelene er mange:

  • Ta kontroll på egne data ved å samle de i en plattform​
  • Kombiner alle forretnings- og sensordata​
  • Benytt en åpen dataplattform som ikke låser deg til en leverandør​
  • Plattformen er modulbasert og skalerbar​
  • Enkelt å komme i gang​
  • Utnytter moderne teknologi og metoder for å analysere, automatisere og gi ny innsikt​

 

ETL-automasjon

ETL er teknikkene rundt det å hente ut data fra ulike kilder, transformere de til en hensiktsmessig struktur og lagre det på en måte som gjør det enkelt å hente ut. Men mye av jobben med å hente ut og lagre er rutinearbeid og ofte mulig å automatisere.

Ved å benytte verktøy som utfører ETL-automasjon kan man kutte ned på tid brukt på utvikling og dermed få tilgang til nye data raskere.

Data Engineering

Det å grave i ulike kilder for å finne «nåla i høystakken» - det er en kunst.

Med store datamengder og komplekse kilder så er det bra å ha eksperter på innhøsting, formatering og lagring med på laget som kan identifisere gode data i kildesystemer, lage rutine på innhøstingen og lagre data slik at det blir tilgjengelig som informasjon til brukerne for å skape ny kunnskap.

Gode rutiner sikrer også hvordan å håndtere mangelfull datakvalitet, i tillegg til at lovverk som personvern-forordningen blir ivaretatt.

Data Science.Ikon

Data Science

Data Science omhandler konseptet av å sammenføye matematikk, statistikk og spesifikk domenekunnskap vedrørende det analyserte fenomenet, for å trekke ut verdifull kunnskap og innsikt fra dataene.

 

mann trykker på ipad.foto

Automasjon (RPA)

Atea bruker data som et grunnlag for å automatisere rutiner og oppgaver i virksomheten din. Vi analyserer og viser resultatene i gode BI løsninger. Noen ganger er resultatene konkrete og tydelige og dermed enkle å løse. Men hva om resultatene er mer avanserte og uklare? Den jobben bør automatiseres slik at dere kan fokusere på viktigere oppgaver.

Atea leverer flere ulike løsninger. Fra RPA med UiPath, BluePrism, IBM Cloud Pak for automation og selvfølgelig Microsoft Power Automate, via Infrastructur as code ved hjelp av Ansible og Terraform til spesialutviklede løsninger. Men først ønsker vi å kartlegge behovene før vi foreslår en løsning som gir deg den mest effektive hverdagen. Kanskje vi kan bruke et verktøy dere allerede har?

 

Verktøy

Som leverandør av datadrevet innsikt arbeider vi med de mest relevante og moderne verktøyene på markedet.

 

Vår kompetanse

Konsulentene våre innehar tung kompetanse innen datahåndtering. Dette betyr at vi kan levere et bredt spekter av tjenester samt større prosjekter.

 

Kontakt oss

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Innsikt og analyse