Til forsiden
Tilbake til Havbruksteknologi

Våre samarbeid

Samarbeidet med IBM og NST

Atea har samarbeidet tett med IBM i 50 år, men nå med en forsterket satsning innenfor havbruk. Sammen er vi på vei til å endre havbrukssektoren ved hjelp av smart bruk av teknologi innenfor havbruk.

I 2019 lanserte IBM i samarbeid med Atea et matsporingsverktøy, basert på blockchain (blokkjede), som skal gjøre det mulig å spore fiskens ferd fra hav til bord.

Kravet om matsporing kommer fra forbrukere og ikke minst myndighetene og samarbeidet mellom IBM, Norwegian Seafood Trust (NST) og Atea vil gi produsentene av norsk sjømat et fortrinn i markedet med økt verdiskaping av norske produkter og tjenester, og ikke minst skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer.

 

fisk som håndteres av fiskeoppdretter.foto

Hva betyr vårt samarbeid for Norsk Sjømatnæring?

Samarbeidet mellom IBM, NST og Atea vil gi produsentene av norsk sjømat et fortrinn i markedet

Økt verdiskaping av norske produkter og tjenester

Skap trygghet hos forbrukeren i et konkurranseutsatt marked i tiden som kommer

Vi utnytter hverandres ekspertise

Vi deler erfaringer og kunnskap

Kvarøy Fiskeoppdrett

blockchain kjeden.illustrasjon

Norwegian Seafood Trust

Norwegian Seafood Trust er Sjømatbedriftene´s storsatsing innen sporing. Vi ser en raskt voksende utvikling hvor forbrukerne ønsker å kjøpe mat som de kjenner opprinnelsen til og som gir trygghet for at den ikke er tuklet med når den ligger på matfatet.

Atea og Norwegian Seafood Trust vil sammen med IBM tilby sporingstjenesten basert på BlockChain teknologi som det enkelte selskap kan benytte til blant annet markedsføring, analyse og dokumentasjon. Atea vil være leverandør og driftspartner av den tekniske løsningen. Med denne satsingen ønsker vi å bygge et nasjonalt nettverk som er åpent for er åpen for alle i næringen.

 

to fiskeoppdrettere som holder en laks.foto

Etablering av OPS sjømat

Atea er enige med Nærings- og fiskeridepartementet og næringsorganisasjonene innen sjømatsektoren om at behovet for å revitalisere det initiativet som kom med havbruksteknologi, og utvide både det faglige omfanget og inkludere hele verdikjeden sjømat både fangstbasert og havbruk. Målet er å optimalisere informasjonsflyten mellom sjømatnæringen og myndighetene basert på høyere grad av digitalisering hos begge parter.

For Atea betyr havbruksteknologi at næringen utnytter mulighetene som ligger i digitalisering. Atea har valgt å bli en av prosjektdeltakerne i OPS Sjømat fordi samarbeid skaper mer verdi enn den enkelte kan oppnå alene. Smart bruk av teknologi innenfor havbruk kommer til å bli avgjørende for å skape lønnsomhet i en konkurranseutsatt bransje i tiden som kommer. Ved å utnytte kraften i teknologien oppnår havbruksnæringen økt lønnsomhet, bedre fiskevelferd og bedre miljø.

 

Bærekraftig sjømat får en boost fra IBM Blockchain Teknologi

Spør oss om havbruksteknologi

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Havbruksteknologi