Til forsiden
Tilbake til Bærekraft

Resirkulering og gjenbruk

Resirkulering og gjenvinning av elektronisk utstyr

Selv om vi er leverandør og ikke produsent, kan vi ikke fraskrive oss ansvaret for verdikjeden som vi er en stor del av. Produktene vi selger består av materialer som gjenvinnes. Dette ansvaret tar vi på alvor.

IT-utstyr inneholder verdifulle materialer som verden har begrensede mengder av, og som kommer fra ulike gruver og fabrikker over hele verden. Elektronisk avfall inneholder en rekke mineraler og sjeldne metaller, og dette er ikke-fornybare ressurser som det er veldig viktig at vi tar vare på.

Det aller beste er jo å bruke enhetene så lenge som mulig, så sant det ikke går på bekostning av produktivitet og effektivitet - og at virksomheter sørger for at enheter som ikke lengre er i bruk, blir tilbakeført til gjenbruk og resirkulering.

Bærekraft er en bærebjelke hos Atea. Resirkulering og gjenvinning av elektronisk utstyr er viktig for å nå klimamålene. 

 

Livssyklushåndtering med Goitloop

Goitloop er et tiltak som tilbyr retur og innsamling av brukte og utdaterte IT-enheter som virksomheten ikke lenger har bruk for. Disse blir resirkulert og får et nytt liv avhengig av produktets tilstand. Vi sørger også for sikker sletting av data.

Vårt senter i Sverige er et moderne resirkulerings- logistikk- og konfigurasjons senter på totalt 27 000 kvadratmeter, inkludert kontorer og produksjonsområder. Her vil vi fokusere på effektivitet og bærekraft gjennom hele livssyklusen til IT produkter.

 

Bli med i 100%-klubben!

100%-klubben er for virksomheter som vil øke andelen av gjenvunnet og gjenbrukte enheter. Hvert IT-produkt har en livssyklus som vi kan påvirke fra start til slutt.

Sammen strekker vi oss mot målet om at 100 % av enhetene som selges skal samles inn til gjenbruk og gjenvinning. Vi vil ha med oss dere som ønsker å tenke livssyklus på IT-utstyret, som ønsker å stille krav til bærekraftig håndtering fra produksjon til avhending.

 

”Vi garanterer sikker sletting av all informasjon.”

Krav til våre partnere

Retningslinjene våre stiller krav til menneskerettigheter, arbeidstakerforhold, klima og miljø. Leverandører som ikke innfrir kravene våre får to år til å rette opp mangelen, enten den er i en gruve, fabrikk, ved avfallshåndtering, eller i andre deler av kjeden. Blir det ikke rettet opp avslutter vi samarbeidet. For å kunne resirkulere og gjenbruke materialene i produktene våre må de designes for å kunne tas fra hverandre. Vi utfordrer alltid produsentene våre til å designe og lage produkter som kan gjenbrukes og som har lang levetid.

Kom i gang med resirkulering og gjenbruk

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.

Tilbake til Bærekraft