Til forsiden

ASF Leadership for Change

Bli en endringsleder!

ASF Leadership for Change ble startet av medlemmer av ASF Advisory Board, en stor gruppe engasjerte IT-kjøpere fra offentlig og privat sektor, som ønsker å skape en positiv endring i IT-bransjen. Vi tror måten å gjøre det på er å samle seg bak et sett med bærekraftsprinsipper som allerede veileder våre egne organisasjoner, og utstyret vi kjøper. Ganske enkelt, ta lederskap, bruke kjøpekraften og la bærekraft styre våre beslutninger.

Grunnleggere: Adda Inköpscentral, Ericsson, Fjordkraft, Ikea, H&M, Malmö City, Orkla, Systembolaget, Tetra Pak, Uppsala City, Vattenfall.

Medlemmer: Arbetsförmedlingen, Assa Abloy, Chalmers Tekniska Högskola, Electrolux, Göteborgs universitet, Northvolt, SEB, Svenska Kyrkan, Svenska Spel, Södertörns Högskola, Södra Skogsägarna

 

Hvordan fungerer det?

ASF Leadership for Change har som mål om å påvirke den globale IT industrien til å bli mer bærekraftig med tanke på klima, sirkulærøkonomi og menneskerettigheter. 

Ved registrering forplikter du deg til å:

  • Implementere manifestets prinsipper ved anskaffelse av IT-utstyr
  • Dele praksisen ved anskaffelse angående bærekraft med medlemmene
  • Delta på et halvårlig Learning Academy-arrangement for å lage en guide for beste praksis
  • Fylle ut den årlige undersøkelsen, ASF-dialogen, som annethvert år vil inneholde en egenvurdering av din implementering
  • Være offentlig om engasjementet ditt og å ha organisasjonens navn publisert på denne nettsiden
  • Oppnevne en kontaktperson

ASF leadership for change

Læringsakademiet

Læringsakademiet er i stor grad hjertet i ASF Leadership for Change. Vi tror at vi kan skape positiv endring gjennom å jobbe unisont, være transparente, dele beste praksis, vedta kriterier og praksis som faktisk fungerer. Med andre ord, hvis en av oss finner opp hjulet, kan resten bare begynne å rulle. Og enda bedre, vi kan hjelpe og inspirere andre som er i startfasen av deres bærekraftsreise.

Til å begynne med vil Læringsakademiet være et fysisk arrangement annethvert år. I fremtiden vil dette kunne holdes hvert år og inneholde digitale workshops og web-baserte forumer avhengig av hvordan initiativet vokser. Eventer og læring vil være kun for medlemmer.

Ut i fra våre erfaringer vil vi lage en undersøkelse for ytterligere innsikt i anskaffelsespraksis og bærekraftig forvaltning av IT, en beste praksis-guide til andre kjøpere og en konsekvensrapport til bransjen.

Et partnerskap for bærekraft

Gjennom Atea Sustainability Focus (ASF) sender nordiske IT-kjøpere kraftige meldinger til den globale IT-bransjen om hvordan industrien bør fremme sitt arbeid med bærekraft. Nå ønsker vi å ta dette et skritt videre for å gjøre disse anbefalingene til konkrete handlinger – og forplikte oss til endring.

ASF Leadership for Change er et partnerskap som skal bidra til å gjøre bærekraft til et ledende prinsipp for hvordan vi henter IT. Ved å bli enige om bærekraftsprinsipper for anskaffelser, skaper vi en markedsmulighet for IT-bransjen til å akselerere sin bærekraftstransformasjon.

Vi vil legge større vekt på bærekraft i beslutningstaking og innrette oss etter eksisterende industristandarder. Vi vil sette kriterier som bidrar til å nå SDG:ene, 1,5-gradersmålet og en sirkulær økonomi, inkludert respekt for menneskerettigheter og design for minimal materialbruk og forlenget levetid.

Innenfor partnerskapet vil vi dele beste praksis for bærekraft og aktivt søke dialog med bransjen for å opprettholde fokus på de mest vesentlige problemstillingene.

 

Vattenfalls bærekraftssjef, Annika Ramsköld, om ansvaret til IT-kjøpere

Ateas rolle

Atea grunnla Atea Sustainability Focus som er det underliggende initiativet og som nå har dannet ASF Leadership for Change. Vår rolle er å koordinere og tilrettelegge medlemsaktiviteter. Atea har ingen innflytelse over innholdet. Prinsippene i manifestet er rettet mot den globale IT-industrien. Personlige og organisatoriske data knyttet til ASF Leadership of Change vil ikke bli brukt av Atea på noen måte.

Les mer om Atea Sustainability Focus her.

Ja, jeg vil bli en leder for endring!

Ved samtykke godtar du at vi behandler og lagrer dine personopplysninger i våre systemer, og at dine opplysninger kan deles med våre samarbeidspartnere. Les mer i vår personvernserklæring og samtykket.