Til hovedinnhald
Tilbake til Bærekraft i Atea

Vårt eget miljøarbeid

En viktig del av vår forpliktelse er å drive aktivt miljøarbeid der vi jobber for å redusere belastningen vi har på klima og miljø ved å levere mer bærekraftig IT. Vårt mål er å møte våre ansatte, kunder, leverandører og samfunnets forventninger til et aktivt klima- og miljøansvar.

Ateas arbeid for å redusere vår miljøpåvirkning

 

Atea har stort fokus på oppfølging av vår miljøpåvirkning og jobber kontinuerlig med å redusere vårt karbonavtrykk. Dette krever tett samarbeid med ansatte, partnere, leverandører og kunder for å minimere påvirkningen av vår drift og de produktene vi selger. Vi jobber internt med å redusere utslipp på vårt energibruk, reise og transport, avfall og bruk av fossilt brennstoff. I tillegg har vi et stort fokus på miljø i emballasje og transport ut til kunder, og jobber tett med våre distributører på deres miljøarbeid. Atea har også tatt med miljøkrav i sine etiske retningslinjer for alle leverandører, for å redusere karbonutslippene i produksjon av produkter og hele produktets livssyklus. Vår største påvirkning på miljøet ligger i vårt arbeid med overgangen til en sirkulær økonomi for IT, og hvordan våre tjenester kan bidra med å redusere utslipp hos våre kunder.

Atea er sertifisert ISO 14001 og gjennom dette har vi rutiner for oppfølging og rapportering av egen miljøpåvirkning.

 

På denne måten involverer vi både ledelsen og alle ansatte i Ateas miljøarbeid, og dette blir en integrert del av vår drift.

Vi har flyttet inn i flere nye kontorer i 2019 som er "smartbygg", bygget for energieffektivitet, blant annet i Trondheim, Stavanger og Oslo. Dette vil bidra til å redusere utslippene på energi og varme.

Atea intensiverer arbeidet for å kunne jobbe enda mer bærekraftig i hele virksomheten. Vi skal kutte utslipp i større grad på både transport, reise, elektrisitet og varme og avfall. Atea har som en del av sin 2030-plan å redusere sine utslipp med 50 % innen 2030. Målene er det som kalles «Science Based Targets» og i tråd med Parisavtalen og bærekraftsmålene mot 2030.

Klimanøytral virksomhet

Atea er en klimanøytral virksomhet i Norge og for utslippene som slippes ut hvert år planter vi skog for å fjerne samme mengde CO2 fra atmosfæren.

Atea samarbeider med organisasjonen ZeroMission for å redusere disse utslippene fra virksomheten som vi ikke kan kutte. Samarbeidet innebærer å plante skog i prosjekter i Uganda. I Uganda har avskoging vært et stort problem på grunn av fattigdom, og vi bidrar til å plante trær som sørger for biologisk mangfold og gir småbrukerne i området kunnskap og teknisk støtte for å redusere klima-endringer.

zero mission.foto

Klimaregnskap

Atea har ført klimaregnskap siden 2007 og var dermed tidlig ute med dette arbeidet. Klimaregnskapet fra 2017 viser at vi i Norge har redusert utslippene per ansatt med 43 %. Vårt siste klimaregnskap viser totale utslipp for hele konsernet og for hvert enkelt land. 

Vi jobber kontinuerlig med å redusere våre utslipp. Klimaregnskapet er derfor et viktig verktøy for å nå målene våre fremover, samtidig som det bidrar til åpenhet på hvor langt vi har kommet i dette arbeidet.

Tilbake til Bærekraft i Atea
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer