Til forsiden
Tilbake til Arrangementer

Webinar: Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging er et tilbud fra kommunen til pasienter for bedre og tettere oppfølging av kroniske sykdom.

I løpet av 2020 har antall pasienter som får digital hjemmeoppfølging økt og antall kommuner som har tatt i bruk løsningen likeså. Nye Helse- og sykehusplan ønsker å fylle flere av helsetjenestene hjem til folk, og Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet har mottatt tildelingsbrev hvor de blir bedt om å bidra med tilrettelegging og veiledning for å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging.

Atea velferdsteknologi v/Birte Mari Fiskerstrand, Atea

Velferdsteknologi er ganske enkelt digitale og tekniske verktøy som hjelper mennesker med de utfordringene de møter i hverdagen, enten det er på institusjoner som sykehjem eller i sitt eget hjem. Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidra til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger.

Apple i helsevesenet v/Apple Norge

Helsepersonell yter best hjelp når de har tilgang til kraftige og intuitive hjelpemidler. Apples teknologi gjør det mulig å jobbe mer effektivt på sykehus og sykehjem, ha kontakt med pasienter som ikke er innlagt og utfør banebrytende medisinsk forskning. Resultatene er mer effektiv, mer personlig og mer omsorgsfull pleie. Presentasjonen gir eksempler på bruk av mobil teknologi i helsevesenet, og legger særlig vekt på erfaringer fra digital hjemmeoppfølging.

Avstandsoppfølging v/Meetali Kakad og Tonje Heyn, Dignio

Dignio vil belyse gevinster for pasienter og tjenesten ved digital hjemmeoppfølging.

  • Hvorfor er det en fordel å integrere dette som en del av tjenesten?
  • Hvor ser man erfaringsmessig de største hindringene?
  • Finnes det noen snarveier?

Spørsmål og svar

Du får anledning til å stille spørsmål til foredragsholderen underveis, de vil bli besvart i sist del av webinaret.

Webinaret er gratis. Du vil få en link i forkant av webinaret, delta via Microsoft Teams eller en nettleser som Apple Safari, Google Chrom, Microsoft Edge eller Firefox. 

Tid
18/2 2021, 13.00 - 14.00
Påmeldingsfrist
18/2, 2021
Sted
Online
Meld deg på

Se vår nye video om hjemmeoppfølging med Dignio


Atea Podcast #53 9.6.2020 – Teknologi og mennesker:
Et kinderegg innenfor helseteknologi

Meld deg på

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

Velferdsteknologi for helsevesenet

Dignio er Norges ledende leverandør av digital hjemmeoppfølging. Med deres løsninger kan helsepersonell følge opp pasienter på en trygg måte, samtidig som pasienter opplever økt trygghet og mestring.

Atea jobber med teknologi som skal bidra med å skape trygghet, verdighet og mestring – uavhengig av livssituasjon. Gjennom teknologi og verktøy kan vi gi folk flest bedre livskvalitet og samtidig gjøre Norge til et tryggere og smartere land å bo i.

Atea samarbeider med Dignio på løsninger til helsesektoren i Norge. Vi har ikke bare IT-eksperter hos oss, men også rådgivere med helsefaglig bakgrunn og kompetanse.