Til hovedinnhald
Tilbake til Arrangementer

Webinar: Det holder ikke å gi eleven en iPad

For å forbedre læringsutbyttet og den digitale kompetansen til elevene er det flere ting som spiller inn enn verktøyet vi bruker. I dette webinaret ønsker vi å vise hvordan skolen/kommunen kan sikre investeringen ved å hente ut mest mulig læringsutbytte på en bærekraftig og økonomisk måte.

Skal du fylle på, og/eller bytte ut gamle iPader? Vi kjøper de gamle slik at dere får bedre økonomisk rom til å fornye elevenes verktøy. På den måten sørger vi sammen for at utstyret også resirkuleres på en miljøvennlig og sikker måte. Vi inkluderer læringsworkshops og teknisk helsesjekk uten ekstra kostnad når du fornyer dine gamle iPads. Vi har også utviklet et analyseverktøy som kan hjelpe dere med å identifisere skolens ståsted for digital transformasjon.

 

For å sikre at investeringen din får en maksimal og positiv innvirkning på elevenes læring anbefaler vi:

  • Tenk på hele livssyklusen til iPad på en bærekraftig måte 
  • iPad sin høye restverdi gir lav total eierkost (TCO) når livssyklus med gjenbruk og gjenvinning er satt i system
  • For skoleledelsen har vi utviklet en Ståstedsanalyse for å hjelpe dere med å identifisere skolens styrker og utviklingsområder for å lykkes med den digitale transformasjonen
  • For lærere vil våre rådgivere hjelpe dere med å plukke ut en eller flere læringsworkshops som kan inkluderes i pakken. Dette for å oppdatere, fornye og inspirere lærere til å ta læring til neste nivå jmf. fagfornyelsen og fagovergripende kompetanser som kreativitet, kritisk tenkning og samhandling
  • Lærere og elever trenger et trygt, pålitelig og sikkert miljø, slik at de kan fokusere på læring. Vår tekniske helsesjekk kan bidra til å identifisere eventuelle sikkerhetsproblemer og/eller tekniske problemer slik at dere får optimalisert dett
  • Berøringsfri utrulling av iPad med Atea Enrollment Service og Apple School Manger – 100% automatisert. Atea har unik kompetanse på utrulling og administrasjon av iPad i skolen

 

Se webinaret når det passer deg

Webinaret er et opptak. På denne måten kan du se det når det passer deg. Lenke til webinaret sendes ut torsdag 30.09.21 og er tilgjengelig for avspilling frem til desember. Webinaret passer for skoleledere og IT-ansatte i kommuner/skoler som har iPader som er 2 år eller eldre, og vurderer å bytte ut eller fylle på med nye.

 

Meld deg på

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoFormWithTheme.cshtml)

 
Les mer om: iPad innbytte+ for skoler

Startdato
15/9 2021, 10.00
Sluttdato
30/11 2021, 23.59
Sted
Online
Pris
Gratis