Til forsiden
Tilbake til Arrangementer

Velkommen til Atea på Arendalsuka

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass. Her møtes alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Arrangementene er for deg som vil være med å lytte, debattere og bidra til løsning for dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Som Norges største IT- og teknologiselskap, er Atea med i debatten om hvordan teknologi kan bidra til å løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. I år finner du oss på Torvscenen, Arendal kino og Castelle. Her har vi invitert mange spennende gjester til å debattere fremtidens arbeidsliv, velferdsutfordringene, IT-sikkerhet og bærekraft. Alle temaene er høyest relevante for Norge mot 2030.

Arrangementene vil bli strømmet digitalt på LinkedIn og Facebook. Lenker finner du under hvert arrangement.

Startdato
16/8 2021, 09.00
Sluttdato
18/8 2021, 15.00
Sted
Arendal og digitalt

Mandag 16. august

michael-og-elisabeth.fotoBilde: Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge og Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea Norge.

Uten kommunene stopper bærekrafts-Norge. Hvordan lykkes?

Mandag 16. august
Kl. 13.00 – 14.00
Torvscenen

Gå til arrangementet på Facebook

Gå til arrangementet på LinkedIn

Skal vi nå bærekraftsmålene er vi helt avhengig av at kommunene lykkes. Bærekraftsambisjonene til kommune-Norge er store, men det er svært ulikt hvor langt kommunene har kommet i praksis. Utfordringene er først og fremst knyttet til kompetanse, manuelle prosesser og operasjonalisering av FNs bærekraftsmål.

Skal Norge lykkes med å innfri de ambisiøse klimamålene Norge har forpliktet seg til, så må kommunene ta sin del av ansvaret. 65% av FNs bærekraftsmål nås ikke uten en stor innsats fra lokale myndigheter.

På dette arrangementet inviterer Atea representanter fra kommune-Norge, næringsliv, organisasjonslivet for å drøfte mulighetene - og hindrene - for et bærekraftig Norge i 2030.

Vert og moderator: Michael Jacobs, adm. dir. i Atea, Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea.

Foredrag ved Ole Helge Haugen, bærekraftssjef i Møre og Romsdal.

Paneldeltakere:

 • Ole Helge Haugen, bærekraftssjef i Møre og Romsdal
 • Bjørn Dimmen, prosjektleder Augment City
 • Kim Garbielli, adm. dir. UN Global Compact 
 • Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør i Kommunalbanken

fredrik-syversen-og-johan-anstensrud.fotoBilde: Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge og Johan Anstensrud, adm. dir. Sensio.

Kan smartklokka ta like godt vare på bestemor som en sykepleier?

Mandag 16. august
Kl. 15.00 – 16.00
Castelle

Gå til arrangementet på Facebook

Gå til arrangementet på LinkedIn

Vi står overfor en eldrebølge som innebærer et økende behov for omsorgstjenester fremover. Velferd bygget på data vil kunne gi innbyggerne i landet vårt et bedre velferdstilbud, der tjenestene går fra å være reaktive til å bli proaktive. Data kan brukes til alt fra å forebygge hendelser og sykdommer til å sikre at vi utnytter ressursene bedre. Å utnytte disse mulighetene vil også være avgjørende for en bærekraftig økonomi i kommunene fremover. De kan bruke dataene for beslutningsstøtte i forkant, og teknologi for å sikre at innbyggere får sikret velferdstilbudet og har det bra.

Men for at vi skal få det til må flere vite hvilke muligheter som finnes, hva fordelene er, hva som må til for å få disse tjenestene opp og ut til folk - og hva begrensningene er. På dette arrangementet vil vi både vise eksempler på hvordan data og maskinlæring kan brukes helt konkret, høre erfaringer fra kommuner som har tatt dette i bruk og deretter diskutere hvilke hindringer som står i veien for å komme i gang med prosjekter - og hvordan vi kan bli kvitt dem.

Vert og moderator: Steinar Holmedahl, direktør forretningsutvikling i Atea.

Foredrag ved Professor Bettina Husebø (UiB).

Paneldeltakere:

 • Tove Topaas, fagansvarlig i Atea
 • Johan Anstensrud, adm. dir. Sensio
 • Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge

Tirsdag 17. august

linda-hofstad-helleland.fotoBilde: Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister i Høyre (foto: Martin B. Andersson/BLD)

Alle snakker om smarte byer, men hva med smartbygda?

Tirsdag 17. august
Kl. 13.00 – 14.00
Arendal Kino

Gå til arrangementet på Facebook

Gå til arrangementet på LinkedIn

Klima og bærekraft er en vinnersak i de store byene, men spør man velgerne i distriktene er ikke bildet helt det samme. Det kan gi et inntrykk av at klimapolitikk bare er for byfolk som ikke forstår hva det vil si å bo og leve andre steder. Samtidig kan det argumenteres for at smart klimapolitikk tvert imot vil gjøre det langt bedre å nettopp bo på bygda. Så må vi egentlig velge mellom klima- og distriktspolitikk?

En rekke smarte løsninger er allerede i ferd med å gjøre distriktene mer bærekraftige, og samtidig mer attraktive for både næringslivet og folk flest. Kommuner rundt omkring i landet benytter allerede sin mulighet gjennom offentlige anskaffelser til å løfte frem grønnere løsninger. I denne samtalen vil vi løfte frem de smarte løsningene, og diskutere om og hvordan modernisering, digitalisering og bærekraftig utvikling kan styrke distrikts-Norge.

Vert og moderator: Grete Brekke Klingberg, kommunikasjonsrådgiver i Atea.

Foredrag av Kari Aina, leder av FN nettverket for smarte og bærekraftige byer.

Paneldeltakere:

 • Linda Hofstad Helleland, Høyre
 • Ole Helge Haugen, bærekraftssjef i Møre og Romsdal
 • Kari Aina, leder av FN nettverket for smarte og bærekraftige byer
 • Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsansvarlig i Atea

 

tine-austvoll-jensen-og-nikolai-astrup.fotoBilde: Tine Austvoll Jensen, direktør i Google Norge og Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister i Høyre (foto: Torbjørn Tandberg/KMD).

Hvordan innovere når folk ikke bare kan, men vil - jobbe fra hver sin kant?

Tirsdag 17. august
Kl. 14.30 – 15.30
Arendal kino

Gå til arrangementet på Facebook

Gå til arrangementet på LinkedIn

Koronapandemien har satt fart på trenden der folk jobber på mer fleksible måter, og fra flere steder, enn før. Hjemmekontor, hybridløsninger og rask digitalisering har gjort at flere har fått øynene opp for både fordeler og ulemper ved å ta steget ut av det tradisjonelle kontorlandskapet. En global undersøkelse av rekrutteringsbyrået Robert Half viser at 50 % foretrekker en fleksibel arbeidshverdag, og at 25 % foretrekker å jobbe hjemmefra. Så hvordan kan ledere legge til rette for en produktiv og effektiv arbeidshverdag med disse nye premissene til grunn, og hva kommer til å kreves av dem i fremtidens arbeidsliv?

Nylig lyste næringsminister Iselin Nybø ut en stilling i sitt departement som la til rette for at folk kunne bo hvor som helst i landet, og slippe å møte opp på kontoret hver dag. Aldri har så mange flyttet ut av Oslo som nå, og flere etablerer seg på mindre steder fordi de ser at de kan gjøre jobbene sine derfra. Pandemien har vist oss at produktiviteten ikke nødvendigvis blir dårligere av at folk jobber fra andre andre steder, men samtidig viser tallene at kreativitet og innovasjon faller dramatisk når folk ikke lenger sitter samlet.

Utviklingen av automatisering og kunstig intelligens vil føre til ytterligere store endringer i arbeidslivet fremover. Myke ferdigheter vil bare bli enda mer avgjørende. Så hvordan ivaretar vi kreativitet og innovasjon - når folk ønsker å jobbe fra hvor som helst?

Vert og moderator: Michael Jacobs, adm. dir. Atea.

Foredrag: Trine Strømnes, adm. dir. Cisco

Paneldeltakere: 

 • Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister i Høyre
 • Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO
 • Erik Kollerud, YS-leder
 • Tine Austvoll Jensen, direktør og sjef for Google Norge

Onsdag 18. august

oyvind-huseby-og-bente-hoff.fotoBilde: Øyvind Husby, adm. dir. IKT-Norge og Bente Hoff, avdelingsleder i NSM.

Norske bedrifter holder døra åpent for hackere. Trenger vi digitalt heimevern?

Onsdag 18. august
Kl. 13.00 – 14.00
Arendal kino

Gå til arrangementet på Facebook

Gå til arrangementet på LinkedIn

IT-angrep fra kriminelle og andre land øker stadig. I Norge har vi omtrent 600 000 bedrifter, og ifølge Thomas Tømmernes er kun ca. 1000 av dem godt nok rustet til å møte en trussel fra digitale hackere. Det innebærer at norsk næringsliv er svært sårbare, og det er ikke bare et problem for hver enkelt bedrift men også samfunnet for øvrig. Vi må ta tak - og vi må finne en smartere måte å gjøre det på.

En rekke stiftelser, organisasjoner, offentlige og private aktører jobber for at vi skal styrke IT-sikkerheten. Problemet er at rådene, produktene og tiltakene blir så fragmenterte at det nærmest er en jungel for bedriftene som faktisk må implementere dem. Et allerede komplekst og samfunnskritisk problem blir derfor enda mer uoversiktlig og vanskelig å forholde seg til.

Er det på tide at vi lager en felles plattform for å møte denne store utfordringen: et slags digitalt “heimevern”, der aktører fra både offentlig og privat sektor jobber sammen for å beskytte norske bedrifter mot angrep utenfra? Hvilke mål skulle i så fall et slikt “heimevern” ha, og hva skal til for å få det til?

Vert og moderator: Christian Brosstad, kommunikasjonsdirektør Atea Norge.

Foredrag av Thomas Tømmernes, leder IT-sikkerhet i Atea.

Foredrag/innlegg av Johannes Holdø, Head of Marketing i Volue.

Paneldeltakere:

 • Øyvind Husby, adm. dir. i IKT-Norge
 • Bente Hoff, avdelingsdirektør i NSM
 • Olav Skard, leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos
 • Thomas Tømmernes, leder IT-sikkerhet i Atea

Vi deltar også på andre arrangementer

Barn i en digital verden

Onsdag 18. august
Kl. 10.00 - 11.00
Castelle

Hvordan er det egentlig for barn å navigere i dagens digitale verden? Hva slags kunnskap har vi om barns bruk av digitale medier og hva er det vi mangler? Og hvordan forholder IKT-bransjen seg til disse utfordringene?

Sammen med ledende eksperter på området, inviterer IKT Norge til debatt på Castelle.

Sesjonen ledes av IKT Norges Fredrik Syversen.

Medvirkende:

 • Fredrik Syversen, IKT-Norge
 • Elisabeth Palmgren, Leder for skoleutvikling, Atea
 • Inga Bejer Engh, Barneombud
 • Elisabeth Staksrud, Professor, UIO
 • Jorunn Gleditsch Lossius, Stortingsrepresentant, Krf

Bærekraftsutfordring#1: Hvordan bruke medarbeidere som endringsagenter i bærekraftsarbeidet

Onsdag 18. august
Kl. 14.00 - 15.00
Torvscenen

Har vi blitt så kundeorienterte at vi har glemt den viktigste målgruppen for bærekraft – de ansatte? Hvorfor mangler vi de gode eksemplene på bedrifter som gjør de ansatte til målbærere og endringsagenter i bærekraftsarbeidet? Og ikke minst, de som arbeider konkret med dette, hva er deres beste råd. For i dette møtet skal du ikke bare høre snakk, men få de gode eksemplene på at god kommunikasjon virker.

I dette seminaret tar vi medarbeiderne på alvor, og spør derfor:

 • Hvordan kan vi bygge kjennskap og kunnskap om bærekraft blant ansatte?
 • Hvordan kan vi involvere og engasjere de ansatte i praktisk bærekraftsarbeid?
 • Hvordan kan vi påvirke de ansatte slik at vi får til en atferdsendring i bærekraftsarbeidet ?

Diskusjonen ledes av Leif Iversen, seniorrådgiver i Nucleus.

Medvirkende:

 • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Head of Sustainability, Elkjøp Nordic
 • Karoline Bakka Hjertø, Leder for bærekraft, SpareBank 1 Østlandet
 • Elisabeth Eide, Leder for bærekraft og compliance, Atea
 • Anne-Beth Skrede, Klimarådgiver, LO
 • Tord Dale, Leder for bærekraft, Virke

Hva slags kunnskap og kompetanse må til for å rigge Norge som ledende tech-nasjon?

Onsdag 18. august
Kl. 08.00 - 09.00
Castelle

Hva slags teknologi- og bærekraftskompetanse trenger AS Norge fremover og hvordan får vi tak i den? Må vi hente kompetanse fra utlandet, lage nye utdanningsløp eller finnes det andre måter å bygge denne kompetansen i Norge på?

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.

Verden står overfor betydelige miljøutfordringer. Politikere i alle land er stort sett enige om dette, og at vi må gjøre vesentlige endringer for å få bukt med utfordringene. Både arbeidslivet og utdanningene famler med å forstå hvordan man kan satse strategisk på bærekraft.

Medvirkende
 • Mali Hole Skogen, Teknologi og Bærekraftsdirektør, IKT-Norge
 • Simen Sommerfeldt, CTO, Bouvet
 • Casper Klynge, Vice President government affairs, Microsoft Europe
 • Grete Aspelund, Adm.dir, Sweco
 • Morten Dalsmo, Adm.dir, Sintef Digital
 • Leif Skiftenes Flak, Professor i Informatikk, UIA
 • Elisabeth Eide Nissen, Bærekraftssjef, Atea

Arendalsuka 10 år