Tilbake til Arrangementer

Webinar: Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging er et tilbud fra kommunen til pasienter for bedre og tettere oppfølging av kronisk sykdom.

Denne våren har antall pasienter som får digital hjemmeoppfølging økt og antall kommuner som har tatt i bruk løsningen likeså. Ny Helse- og sykehusplan ønsker å flytte flere av helsetjenestene hjem til folk, og Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet har mottatt tildelingsbrev hvor de blir bedt om å bidra med tilrettelegging og veiledning for å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging.

 

Atea velferdsteknologi v/Birte Mari Fiskerstand, Atea

Velferdsteknologi er ganske enkelt digitale og tekniske verktøy som hjelper mennesker med de utfordringene de møter i hverdagen, enten det er på institusjoner som sykehjem eller i sitt eget hjem. Teknologien styrker muligheten til å klare seg selv, og bidrar til at de aller fleste mestrer sin egen livssituasjon, og kan bo hjemme lenger.

 

Apple i helsevesenet v/Apple Norge

Helsepersonell yter best hjelp når de har tilgang til kraftige og intuitive hjelpemidler. Apples teknologi gjør det mulig å jobbe mer effektivt på sykehus og sykehjem, ha kontakt med pasienter som ikke er innlagt og utføre banebrytende medisinsk forskning. Resultatet er mer effektiv, mer personlig og mer omsorgsfull pleie. Presentasjonen gir eksempler på bruk av mobil teknologi i helsevesenet, og legger særlig vekt på erfaringer fra digital hjemmeoppfølging.

 

Avstandsoppfølging v/ Jens Espeland, Dignio

Dignio vil belyse gevinster for pasienter og tjenesten ved digital hjemmeoppfølging.

Hvorfor er det en fordel å integrere dette som en del av tjenesten?
Hvor ser man erfaringsmessig de største hindringene?
Finnes det noen snarveier?

 

Q&A: Du får anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret. Disse vil bli besvart til slutt
Hendelsestid
23. jun. 2020, 13.00 - 14.00
By
Online
Meld deg på

Oslo Kommune tilbyr hjemmeoppfølging i kommunen for bedre oppfølging av pasienter med kronisk sykdom.

Meld deg på!

Ved samtykke godtar du at vi lagrer dine data i våre systemer.

Les mer i vår personvernserklæring.

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer