Tilbake til Sikkerhetsdagene

Oversikt over alle foredragene

Alle foredragene vil være tilgjengelig akkurat når du måtte ønske det, mellom 21. april og 10. juni.
Klokkeslettene i agendaen er dermed ikke gjeldende.
Velkommen til Sikkerhetsdagene 2020

Velkommen til Sikkerhetsdagene 2020.
Michael Jacobs åpner Sikkerhetsdagene 2020 og legger vekt på viktigheten av IT-sikkerhet, både i Atea og i virksomheter landet rundt, før Thomas Tømmernes gir deg en kort forklaring på Sikkerhetsdagene i skyen og hvordan du kan manøvrere deg på siden.

Foredragsholder: Michael Jacobs og Thomas Tømmernes, Adm. Direktør, CEO og Head of IT-Security ATEA Norway
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET

NSMs Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0
NSMs Grunnprinsipper består av et sett med prinsipper og underliggende prosesser og tiltak for å beskytte informasjonssystemer (maskinvare, programvare, infrastruktur) og data og tjenestene de tilbyr. Målgruppen for dokumentet er de med et sikkerhets-og IKT-ansvar i offentlige og private virksomheter. Denne våren blir versjon 2.0 av dokumentet lansert.

Foredragsholder: John Bothner, Senioringeniør
Cisco

Zero Trust, hva er det og hvordan kommer vi dit?
I denne sesjonen skal vi se litt på hva Zero Trust-konseptet er og reisen dit. Er det bare en hype? Keiserens nye klær? Vi skal se litt nærmere på reisen mot Zero Trust og hva man må tenke på. Målet er å gi deg en bedre forståelse for konseptet og hva du kan forvente å få ut av Zero Trust.

Foredragsholder: Christian Nordve, Technical Solutions Architect
Microsoft

Moderne sikkerhetstilnærming med Zero Trust
Stadig flere tjenester blir tilgjengeliggjort fra skyen og de aksesseres fra nett som ikke kan kontrolleres; Hjemme, flyplass, 4Gog så videre. Alt for ofte lider sluttbruker av historiske valg tatt med sikkerhetshensyn. Hvordan kan vi levere trygge tjenester med mer fokus på å sikre identitet, endepunkt og betinget tilgang og mindre fokus på VPN?

Foredragsholder: Kent Husvik, Sr.Security & Compliance Technical Specialist
Cloud Security Alliance Norway (I lista som Datatilsynet)

Bestillerkompetanse betyr alt for sikkerhet i skyen
Skytjenester har potensiale for å være meget sikre, men skyleverandørenes tjenesteomfang er enormt og det kreves omfattende kompetanse for å definere gode og strukturerte sikkerhetskrav. Ansvaret for dette ligger helt og fullt på deg som bestiller. Heldigvis finnes det gode tilnærminger og rammeverk for å håndtere utfordringen! Foredraget inkluderer ogsålitt kunnskap om "magiske landegrenser" og kvantesikker kryptografi.

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, Leder Cloud Security Alliance Norway / Senior Teknolog Datatilsynet
Næringslivets sikkerhetsråd

Informasjonssikkerhet og mørketall
I vår digitale hverdag representerer informasjon en verdi som næringsliv og virksomheter,i varierende grad, beskytter. Hva er status og hva kan vi gjøre for økt bevissthet rundt informasjonssikkerheten?

Foredragsholder: Odin Johannessen, Direktør NSR
00.00
CHECK POINT

Sikring av Tingenes Internett er kritisk for vår overlevelse
Vi er i startfasen på den fjerde industrielle revolusjonen og tidligere lukkede kontrollsystemer gjøres tilgjengelig fra utsiden. Hvilke risikoer og trusler åpner dette for når det ikke lenger er bare data og økonomiske tap, men liv kan gå taptForedraget belyser hva som står på spill og gir tydelige anbefalinger, løsninger og råd.

Foredragsholder: Nils-Ove Gamlem, Manager & Evangelist @ Office of the CTO
FORTINET

Sikkerhet i OT/ iOT
Det finnes tusenvis av små nyttige «dingser» som kan hjelpe oss i hverdagen med å utføre arbeidet både bedre og mer effektivt. Vi ser på hvorfor og hvordan du kan ta i bruk alle dingsene uten å gå på kompromiss med sikkerheten.

Foredragsholder: Lars Eidsten, Systems Engineering Manager
IBM

En introduksjon til SIEM (Security Incident and Event Management)
Enhver bruk av IT-systemene avgir detaljerte spor når man har aktivert logging. I dette foredraget går Steffen gjennom hvorfor man bør implementere en Security Incident and Event Management-løsning i virksomhetens miljø, og hvilke grunnleggende kapabiliteter denne løsningen bør ha. I tillegg får du tre viktige punkter for å effektivt oppdage trusler.

Foredragsholder: Steffen Norbakk, Security Sales -Threat Management
ATEA: SIEM, SOC OG IRT

SIEM, SOC og IRT
Camilla Johannessen gir deg en enkel forklaring på begrepene SIEM, SOC og IRT og drar paralleller til hvordan du sikrer ditt eget hjem.

Foredragsholder: Camilla Johannessen, Løsningsselger Atea Sikkerhet
00.00
TREND MICRO

Hold tunga rett i munnen og bena godt plantet på jorden når du har hodet i skyen
Mens skyleverandører leverer mange sikkerhetskontroller, fokuserer disse først og fremst på infrastrukturenover hypervisor-nivået. Faktisk dokumenterer de atdu har ansvarfor alle dine data, applikasjoner og operativsystemer, og at du også er ansvarlig for å sikre dem. Hvordan kan du få synlighet gjennom automatisert oppdagelse og distribusjon av beskyttelseunderhypervisor-nivået? Vi ser på hvordan sikkerhetsplatformen Cloud One fra Trend Micro kan gi oversikt og beskyttelse i skyen.

Foredragsholder: Marius Godager, Channel Manager
PALO ALTO NETWORKS

Veien til en sikker sky (Journey to the cloud)
Palo Alto Networksmantra har alltid vært å være der kundene er. Det har ført til løsninger som sikreovergangen fra et tradisjonelt datasenter over til en skybasert tilværelsemed alle de utfordringene det bringer. Glenn tar deg gjennom 3 av hovedområdene innenfor Prisma, med særlig fokus på hvordan du kan håndtere data i skyen som er lagret i SaaS-tjenester som OneDrive, Dropbox, Box med mer.

Foredragsholder: Glenn Hårseide, System Engineer
CITRIX

Sikkerhet og kontroll med morgendagens WAN
Stadig flere applikasjoner leveres som en tjeneste, utenfor din kontroll. Hvordan kan en sikre disse?

Foredragsholder: Snorre Brandt Hansen, Manager Systems Engineering Networking Nordics
F5

Applikasjonssikkerhet
De siste to årene har antall applikasjoner og APIer hatt en økning på 700%. 50% av internettrafikken
disse applikasjonene får, kommer fra bots og er en stor kilde til angrep. Hvordan kan vi sikre applikasjonene og APIene bedre?

Foredragsholder: Jon Bjørnland, Major Account Manager, F5 Norge
VMWARE

VMware -En trygg digital grunnmur
VMware beskytter samfunnskritisk infrastruktur og har med Carbon Black en unik innsikt som brukes til å skape en trygg plattform.

Foredragsholder: Roger Samdal, Senior Partner Solution Engineer, VMware
JUNGLEMAP

Bevisstgjøring av brukere
Mange virksomheter gjennomfører fortsatt opplæring av IT-brukere innen sikkerhet som en årlig hendelse, ofte med liten varig effekt. Junglemap NanoLearning er en prosess for bevisstgjøring som går året rundt.

Foredragsholder: Dan Ove Skaalerud, Co-gründer og adm. dir.
HP

HP Klient sikkerhet
Valg av klient er et valg av sikkerhetsnivå. Med sikkerhetsfunksjoner innebygget i maskinvaren er valg av klient et viktig utgangspunkt for å sikre seg i dagens trusselbilde.

Foredragsholder: Tor P. Abrahamsen, Teknologi Rådgiver
ENTRUST DATACARD

SMS Passcode 2020 tar deg fra MFA til Identity Assurance
Phishing, remote dektop attackog brute force er ofte brukte metoder cyberkriminelle bruker for å få tilgang til virksomhetens nettverk. Slik kan de utgi seg for å være legitime brukere og enkelt kunne svindle til seg informasjon og/eller penger. I denne gjennomgangen viser vi hvordan du kan sikre at kun tillatte brukere får adgang til virksomheten, samtidig som du opprettholder produktivitet og unngår frustrerte brukere.

Foredragsholder: Håvard Søberg (Business Development Manager, Infinigate)og Magnar Barsnes (tidligere senior løsningsrådgiver sikkerhet, Atea)
SAMSUNG
Hvordan sikre bedriftens mobile enheter
Daniel fra Samsung vil vise oss hva Samsung Knox er og hvilke muligheter dette gir virksomheten.
Foredragsholder: Daniel Kvalheim, Technical Account Manager
ATEA: SIKKERHET PÅ HJEMMEKONTORET

Sikkerhet på hjemmekontoret
Thomas Tømmernes, som leder IT-sikkerhet i Atea, tar med seg to sikkerhetseksperter i dette webinaret og diskutereutfordringene hjemmekontor medfører, hva man bør være oppmerksom på, hvordan man bør forholde seg til situasjonen og til slutt gi råd til deg som har ansatte eller som selv er på hjemmekontor.

Foredragsholder: Thomas Tømmernes: Head of IT-security, Atea, Vegard Kjerstad: Leder Atea Incident Response Team, Per-Tore Stokke: Sjefskonsulent, Atea Incident Response Team
ATEA - IT SIKKERHET: NØKKELEN TIL DIGITALISERING OG BÆREKRAFT

IT-sikkerhet: Nøkkelen til digitalisering og bærekraft

Det er to store transformasjoner som pågår som vil endre samfunnet og måten vi lever på: Digitalisering og bærekraft. Ingen av disse vil oppnås uten fokus på IT-sikkerhet. Elisabeth Nissen Eide, Compliance & Sustainability Manager i Atea, gir deg noen konkrete eksempler du må forholde deg til fremover.

Foredragsholder: Elisabeth Nissen Eide, Compliance & Sustainability Manager
ATEA: INCIDENT RESPONSE TEAM

Hva om det skjedde deg?
Vegard leder Ateas Incident Response Team. I dette foredraget forteller han om de typiske konsekvensene teamet ser ved cyber angrep, hvordan man som virksomhet kan trene på hendelser og avslutningsvis vil han prøve å se inn i spåkula for å se hva norske virksomheter og Ateas Incident Response Team kan forvente å se i fremtiden.

Foredragsholder: Vegard Kjerstad, Leder Atea Incident Response Team
ATEA: ATEA SIRIUS

Lysere tider med Atea Sirius
Audun Risberg gir deg en introduksjon til den nye sikkerhetsløsningen Atea Sirius, som sørger for å ivareta sikkerheten til både små-og mellomstore bedrifter.

Foredragsholder: Audun Risberg, Konseptutvikler IT-sikkerhet
ATEA: MOBIL SIKKERHET

Mobil sikkerhet
Lasse Grøndal gir deg en kort introduksjon til mobile sikkerhetsutfordringer og hva man kan gjøre for å redusere disse utfordringene.

Foredragsholder: Lasse Grøndal, Leder, Atea Mobil
ATEA: PENETRASJONSTESTING

Hvordan finne sikkerhetshullene før angriperne gjør det?
Raymond leder Ateas penetrasjonstestingsteam. Han vil besvare spørsmål som: Hva gjør en angriper for å komme seg inn i ditt IT-miljø? Og hvordan kan man stoppe dem? Hvis du ikke vet om sikkerhetsutfordringene du har, hvordan skal du klare å sikre virksomheten din? Har du tenkt på alt?

Foredragsholder: Raymond Strandheim, Leder for penetrasjonstesting i Atea
00.00
Håkon Bergsjø, Avdelingsdirektør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

En sikkerhetsdugnad med Team Norway
Boken Digital Sikkerhet er et resultat av en stor dugnad fra Norges fremste eksperter på digitalsikkerhet. Formålet med boken er å bidra til målet om styrket digital sikkerhetskompetanse i utdanningen.

Foredragsholder: Håkon Bergsjø, Avdelingsdirektør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Tilbake til Sikkerhetsdagene
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer