Tilbake til Digital Workplace 12.mars 2020 Ålesund

Agenda

12 mars 2020
08.30-09.00
09.00-09.10
Plenum

Hvordan skape en friksjonsfri og bærekraftig arbeidsdag for dine ansatte v/Atea

I kompetansebedrifter er produktive medarbeidere nøkkelen for at organisasjonen kan øke konkurranseevnen og levere bedre tjenester. Hvordan kan vi med 4 generasjoner i arbeidslivet samtidig gi våre ansatte en friksjonsfri arbeidshverdag samtidig som dette kan understøtte bærekraftsarbeidet i bedriften?

Foredragsholder: Atea
Plenum

Bærekraft gir business

Begynner kunder og samarbeidspartnere å stille krav til hvordan din virksomhet jobber med bærekraft? Hvis ikke må du holde deg fast, for dette kommer nå med full styrke og treffer IT-avdelingen, innkjøpsavdelingen og organisasjonen i sin helhet. Bærekraft er et konkurransefortrinn og de virksomhetene som tar bærekraft på alvor vil ha en stor fordel i årene som kommer. Elisabeth Nissen Eide, leder for bærekraft i Atea Norge, skal fortelle hvordan din virksomhet kan være med på å bygge en mer bærekraftig fremtid.

Foredragsholder: Elisabeth Nissen Eide, bærekraftsansvarlig, Atea
Lenovo

Snakk med teamet ditt og ikke med IT-avdelingen!

Lenovo vil fortelle mer om hvordan de ser fremtidens arbeidsplasser der vi har flere møter på digitale plattformer. Smarter Technology for all, med fokus på en grønnere hverdag.

Foredragsholder: Lenovo
HP Inc

Brukeren i sentrum

Brukeropplevelsen styrer mange av valgene vi gjør ved anskaffelse av IT-utstyr. Vårt slogan «Keep reinventing», handler i stor grad om å gjøre verden bedre for alle, også når det gjelder brukeropplevelser. HP vil snakke om våre tre pilarer, sikkerhet, samhandling , design, og hvordan dette i kombinasjon med bærekraft vil gi den beste opplevelsen av HP’s klienter.

Foredragsholder: Andreas Thorsteinsen, HP Inc
Atea

Fremtidsrettet forvaltning av digitale verktøy

Mange opplever at det stilles krav til mer effektive måter å forvalte digitale verktøy og tilbehør. Dette gjelder både anskaffelse, utrulling, drift, support og avhending av denne typen utstyr. Ofte har man gode rutiner for noen av disse områdene, mens det mangler en helhetlig plan for livssyklusen til utstyret. Atea ønsker å vise hvordan man kan effektivisere og automatisere hele livssyklusen for digitale verktøy og samtidig redusere kostnadene og ivareta bærekrafts målene.

Foredragsholder: Bjørn Knudsen, Atea
Microsoft

Din digitale transformasjonsreise ligger veldig mye i hendene til dine ansatte og de verktøyene de har tilgjengelig. Er din arbeidsplass tilstrekkelig sikker og produktiv til å tiltrekke seg nye og holde på eksisterende talenter.
Hør om mulighetene som ligger i M365 med fokus på Microsoft Teams som en arbeidsflate for den ansatte og hvordan de andre applikasjonene som f.eks planner, stream, power automation og power apps vil være med å utvikle god samhandling i din organisasjon samtidig som du har fokus på hvordan brukerne skal ta det i bruk.

 

BKK er i dag Vestlandets største fornybarselskap.
BKK og vil fortelle om BKK sin digitale satsing hvor skytjenester og Office 365 er sentralt.

Foredragsholder: Renate Woldseth, Atea - Dag Nyrud, Microsoft og BKK
Cisco

Cisco Webex – friksjonsfri samhandling der du er

Inviter til møter slik at alle kan delta med grønn knapp på mobil, PC eller i et møterom som også gjenkjenner brukeren. Delta med beste tilgjengelige løsning og gi brukerne samme brukergrensesnitt i alle rom for økt bruk når du vil redusere reiser samtidig som relasjoner bygges og jobben blir gjort. Reduser friksjon med ansiktsgjenkjenning, talekommando, navnetagging og automatisk SW oppdatering fra en plattform som hjelper brukerne til en produktiv hverdag. Integrer med dine øvrige verktøy og få det beste fra Webex som også har 33 integrasjoner med O365.

Foredragsholder: Geir Andre Haaland, Cisco
Atea Mobil

Atea Mobil skaper konnetivitet fra samhandlingsplattformen

Vaner kan brytes med nye teknologiske løsninger som hjelper oss med å få gjort mer, med mindre innsats, det løfter samfunnet vårt fremover. Digitalisering handler ikke bare om teknologi, men i like stor grad om mennesker og løsninger som hjelper oss med å få gjort mer, med mindre innsats, det løfter samfunnet vårt fremover. Digitalisering handler ikke bare om teknologi, men i like stor grad om mennesker og endringsprosesser. Nøkkelen til suksess er ofte god kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling. Det er derfor viktig å finne den riktige løsningen og at ansatte tar den i bruk.

Kom og hør hvordan Atea kan hjelpe deg med å skape din fremtidig telefoniløsning i samspill med din MS Teams.

 

Foredragsholder: Roar Langli, Atea
Atea

Digital skilting - Den digitale brukeropplevelse

Vi lever i en verden hvor utviklingen går raskt, og relevant kommunikasjon på digitale flater er avgjørende for å nå frem med ditt budskap. Men hvordan vet man at det som kommuniseres er riktig? Er din kommunikasjon målbar og intelligent? Disse spørsmålene er noe av det vi fokusere på sammen med våre kunder. Med god innsikt gir vi deg relevant informasjon til å kunne ta riktige avgjørelser. Og med smarte integrasjoner automatiserer vi prosesser for å utnytte data som allerede eksisterer. Teknologien er her nå, la oss bruke den riktig sammen.

Foredragsholder: Stian Heggernes, Atea
Kundehistorier

Ålesund kommune sin mulighet for samfunnspåvirkning  - fokus på bærekraft og miljø ved offentlige anskaffelser.

Foredragsholder: Marthe Alnes Aarøe, Ålesund kommune

Ekornes - friksjonsfri og bærekraftig klienthåndtering.

Foredragsholder: Espen Kvam, Ekornes
12.00-13.00
Tilbake til Digital Workplace 12.mars 2020 Ålesund
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer