Tilbake til Arrangementer

Vann, avløp og flom, 4.juni

Hvordan kan man bruke teknologi til å forbedre arbeidshverdagen for dem som arbeider med vann og avløp, og i tillegg gi kommunene en bedre og mer kostnadseffektiv tjeneste? 

Det brukes i dag enormt mye ressurser på å få oversikt over tilstand i kommunenes vann- og avløpsnett. Konsekvensene ved å ikke ha denne oversikten er store, og i mange tilfeller kostbare. Hvilke teknologiske løsninger har vi tilgjengelig for å hjelpe oss å forminske disse utfordringene?

Noen aktuelle bruksområder er sandfang og overløp. Ved å plassere sensorer i sandfang får man tidlig varsling, og kan på kort tid forutsi når sand- og slamnivået går over en gitt grense. Med denne informasjonen kan de renses før det blir stopp. Over tid vil man bygge opp data, predikere hvor raskt et gitt sandfang fylles, og tilpasse rutiner deretter. Dette gir bedre responstid, optimaliserte kjøreruter for vedlikehold, og store kostnadsbesparelser for kommunene. 

Vi inviterer dere til å delta på workshopen torsdag 4. juni kl. 09:00 – 12:00 hos Atea sine lokaler, Damsgårdsveien 135. Seminaret er både for dem som arbeider innenfor vann og avløp, og med som arbeider med analyse og rapportering av data i kommuner. Der vil bli demonstrert hvilke konkrete løsninger som er utviklet og diskutert erfaringer med hva ulike kommuner allerede har gjennomført, som kan bidra til å gjøre arbeidshverdagen litt enklere.

 

Stikkord: Sensorer, satellittbilder, 3D-kart, analyse, vannmodeller.

  

Sted: Atea sine lokaler i Damsgårdsveien 135

Hendelsestid
04. jun. 2019, 09.00 - 12.00
By
Bergen
Adresse
Atea sine lokaler i Damsgårdsveien 135
Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer