Tilbake til Arrangementer

Vann, avløp og flom 23. mai

Hvordan kan man bruke teknologi til å forbedre arbeidshverdagen for de som arbeider med vann og avløp, og kan vi i tillegg gi kommunene en bedre (og billigere) tjeneste?
Det brukes i dag enormt mye ressurser på å få oversikt over tilstand i kommunenes vann- og avløpsnett. Konsekvensene ved å ikke ha denne oversikten er store, og i mange tilfeller, dyre.
Hvilke teknologiske løsninger har vi tilgjengelig for å hjelpe oss å forminske disse utfordringene?

Noen aktuelle bruksområder er sandfang og overløp.
Ved å plassere sensorer i sandfang får man tidlig varsling, og kan på kort tid forutsi når sand- og slamnivået går over en gitt grense. Med denne informasjonen kan de renses før det blir stopp. Over tid vil man bygge opp data, predikere hvor raskt et gitt sandfang fylles, og tilpasse rutiner deretter.
Dette gir bedre responstid, optimaliserte kjøreruter for vedlikehold, og store kostnadsbesparelser for kommunene.

Torsdag 23. Mai inviterer Atea alle som arbeider innenfor vann og avløp til workshop, der vi vil vise hvilke konkrete løsninger vi har utviklet, og for å snakke om hvordan vi sammen kan gjøre arbeidshverdagen litt enklere.

Stikkord: Sensorer, satellittbilder, 3D-kart, analyse, vannmodeller, flom, avløp, overløp, optimalisering av eksisterende ledningsnett.

 

Sted: Gran Hotel, Egersund

Hendelsestid
23. mai. 2019, 12.00 - 15.00
By
Egersund
Adresse
Grand hotell, Egersund
Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer