Tilbake til Arrangementer

Trender endrer oss - Ny teknologi gir nye muligheter

Tirsdag 27. august ønsker vi deg velkommen til seminar på Oscarsborg festning. Her vil aktuelle foredragsholdere presentere trender vi er inne i og som berører oss fremover. Det settes også av tid til en guidet omvisning på festningen fra Forsvarets museer - tema 9. april 1940

Hva skjer i retail? Hvordan påvirkes detaljhandelen av atferdsendringer blant konsumentene.

Hvordan møter disse utfordringene med nye strategier i en digital verden.

Transport- og logistikkbransjen er under kraftig endring. Netthandel, pick & collect og click & collect påvirker verdikjeden og åpner for nye forretningsmodeller.

Mediene spår fortsatt «butikkdød». Er virkeligheten slik ? Vi får besøk av vår kunde Varner, som skal fortelle om de utfordringer de opplever i varehandelen, og hva de gjør for å omstille seg.

 

Agenda:

09:15  Ferge til Oscarsborg festning fra Sundbrygga i Drøbak

09:30  Ankomst og lett bevertning       

09:45  Atea og EET ønsker velkommen

           v/ Dag Senderud, Atea og Lars Peter Dahl. EET

10:00  Zebra technology

 Hvordan kan ny teknologi endre våre forretningsmodeller og virksomheter ?

           v/ Mark Thomson, Director of Retail & Hospitality Solutions EMEA. Les mer om Zebra her

11:15  Lunsj        

12:00  SOTI

SOTI is a proven leader at creating innovstive solutions that reduce the cost and complexity of busiess critical mobility and the IoT.

    v/ Roger Yamaki. Les mer om Soti her

13:00  Atea - hvordan kan vi skape merverdi for våre kunder?

Kundereisen - en kombinasjon mellom digital og fysisk adferd v/ Werner Olsen

Atea Digital Plattform - gi forretningen bedre innsikt og beslutningsstøtte v/Øyvind Rusten

14:00  Kundehistorie: Varner blir en digital utfordrer

·     Måler seg opp mot de sterkeste digitale utfordrerne i det globale markedet

·     Løfter samhandling og tverrfaglighet på alle nivåer i hele konsernet og investerer i ny teknologi som muliggjør strukturell endring.

v/ Inge Kjølsvik, Head of Infrastructure.Les mer om Varner her

14:30  Avslutning faglig program

14:45  Første ferge går tilbake til Sundbrygga i Drøbak

15:00  Guidet omvisning på Oscarsborg Festning (frivillig - angi ved påmelding)

16:45  Andre ferge går tilbake til Sundbrygga i Drøbak

Trender endrer oss

Hendelsestid
27. aug. 2019, 09.00 - 16.45
By
Oscarsborg Festning
Adresse
Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer