Tilbake til Arrangementer

Teknologi og læring - Skoleseminar i Bergen

Lurer du på hvordan du skal ta digitaliseringsprosessen videre på din skole eller i din kommune? Hvordan hører teknologi sammen med Fagfornyelsen og fremtidens kompetanse? Hvilken måte kan teknologi forbedre læringen? Og hva skal til for å lykkes med denne endringsprosessen? Atea inviterer skoleledere og kommuneledelse til skoleseminaret Teknologi og læring på Bergen Offentlige Bibliotek for å gi svar på noen av disse spørsmålene, for å løfte frem lærere fra ulike kommuner som driver med spennende undervisning, og for å vise hvilke lokale ressurser vi har innen ed-tech her på vestlandet.

Målgruppe: Skoleledelse og kommuneledelse

Agenda: 

kl. 08.00 - 08.30 - Registrering

kl. 08.30 – 08.45 - Velkommen v/Skolebyråd Roger Valhammer

kl. 08.45 – 09.00 - Presentasjon av Atea skole v/Merete Heggernes, Atea 

kl. 09.00 – 09.30 - Å lære med, gjennom og om det digitale - Forskningsfunn og erfaringer med bruk av IKT i undervisningen v/Kjetil Egelandsdal i SLATE

kl. 09.30 – 09.45 - Bergen offentlige bibliotek – Teknologi og læring

kl. 09.45 – 10.10 - Pause

kl. 10.10 – 11.40 - Innblikk i Fagfornyelsen v/Elin Bonde fra UDIR

kl. 11.40 – 12.30 - Lunsj

kl. 12.30 – 13.15 - Hvordan utvikle kultur for dybdelæring? v/Frantz Terje Gregersen

kl. 13.15 – 13.30 - Kan en robot hjelpe langtidssyke barn? AV1 v/Hans Fredrik Vestneshagen, No Isolation

kl. 13.30 – 13.45 - Hvorfor bruke VR i utdanningen og hvordan komme i gang? v/Keith Mellingen, Rainfall

kl. 13.45 – 14.00 - Trykte og digitale læremidler i nærområdet - v/Anne Koch og Silje Iselin BøyumFagbokforlaget

kl. 14.00 – 14.15 - Pause

Hva skjer i Bergen og omegn?


kl. 14.30 – 14.45 - Rothaugen skole v/Terje Pedersen - Gaming i undervisningen 
kl. 14.45 – 15.00 - Askøy kommune v/Andrea Stølen - Google classroom 
kl. 15.00 – 15.15 - Fjell kommune v/Ingvild Skogestad - Et balansert syn på teknologi 
kl. 15.15 – 15.30 - Time kommune v/Susanne Åsebø Trodal - Kreativitet og mobilitet med Ipad i undervisningen


kl. 15.30 – 16.00 - Oppsummering og avslutning v/Merete Heggernes, Atea

* Med forbehold om mindre endringer i programmet

 

Pris for deltakelse er 750,-

Hendelsestid
13. mar. 2019, 08.00 - 16.00
By
Bergen
Påmelding

Elin Bonde, spesialrådgiver

Elin Bonde er en kjent norsk skoleleder, sist som rektor ved Ringstabekk skole i Bærum. Hun er også lærebokforfatter, og i forbindelsen med L97 var hun medforfatter på lærebokverket Pegasus. Hun er en mye brukt foredragsholder i forbindelse med læreplanarbeid og implementering av disse i skoler. I dag jobber hun som leder for tverrfaglig gruppe i Udir med utarbeidelse av Fagfornyelsen.

Vi skal med Elin få et innblikk i arbeidet med Fagfornyelsen, og sammen reflektere over hva den utfordrer oss på i skolen for at elevene skal utvikle den kompetansen de trenger for aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

 

Frantz Terje Gregersen, Seniorrådgiver

Frantz har bakgrunn som universitetslektor ved NTNUs lektorutdanning. Han har hovedfag i pedagogikk med skoleutvikling som fokusområde. Frantz har en bred bakgrunn fra norsk og dansk skole- og utdanningssystem på alle nivåer. Han har også vært prosjektleder i NAV, og har erfaring fra norsk toppidrett som utøver og trener. I IMTEC, har han i dag ansvar for rektorutdanningen.

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Men hva er det, og hvordan kan skoler og kommuner utvikle kulturer for dybdelæring? Frantz tar utgangspunkt i Michael Fullans siste bok «Dyp læring». I denne workshopen skal vi sammen reflektere over hvordan vi kan legge til rette for læringsaktiviteter for dyp læring.

Roger Valhammer er byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, og vi er veldig glade for at han skal holde åpningstalen til seminaret. Han er opptatt av at barn og unge skal ha like muligheter uansett hvor i Bergen de vokser opp og at alle skal få samme sjanse til å mestre og lykkes uavhengig av deres families sosiale og økonomiske bakgrunn.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer