Tilbake til Arrangementer

Moderne teknologi hjelper brannvesenet med å redde liv. Vi ønsker invitere dere til en demonstrasjon som viser hvordan brannvesenene kutter avgjørende responstid.

Transfire Infoskjerm gir hvert brannvesen en unik mulighet til å få ut kommunikasjon effektivt og visuelt, på en enkel måte. Løsningen gir automatisk beskjed om hendelser og uttrykninger. Man kan legge inn POIer, informasjon (fra sentralen og eget brannvesen), meldinger og varslinger fra TransFire vil vises på skjermen som plasseres på din brannstasjon. I tillegg til dette kan man publisere viktig lokalt innhold til deling internt.

 

Ønsker du å vite mer om hvordan blant annet Sandefjord Brann og redningsvesen bruker dette, sjekk ut vår podcast – www.atea.no/podcast og episode 17:

I samarbeid med Locus og Scala tilbyr Atea en digital infoskjerm løsning, med direkte tilkobling mot 110 sitt system TransFire som er levert av Locus.  

 

Denne løsningen gir oss i brannmiljøet en rekke fordeler. Allerede på stasjon kan ledere gjøre seg noen tanker og begynne taktiske vurderinger på bakgrunn av hva som vises på skjerm (spredningsfare ut ifra tetthet på bebyggelse evt skog/vegetasjon). For de som har denne løsning kan mannskap og utrykningsledere bruke få sekunder på å orientere seg om lokasjon på hendelse f.eks. når påkledning utføres.

Vi ser at løsningen er minst like nyttig for deltidsstasjoner som kasernerte stasjoner.

  • Helge Lunde, Møre og Romsdal 110-Sentral KF

 

Webinaret vil være todelt. Del en vil være en demonstrasjon av løsningen. Hvordan det fungerer i praksis, hvorfor er dette viktig, hva vil dette bety for en brannstasjon og vi vil vise flere spennende nyheter.

Del to vil være opplæring for de som allerede har kjøpt løsningen. Vi vil dra dere gjennom tips & triks. Hvordan man enkelt kan publisere eget innhold, bilder og skifte mellom maler.

Webinaret vil være live online, der flere kan logge seg på å høre og se på presentasjonen samtidig. 

Hendelsestid
29. mai. 2019, 10.00 - 11.00
By
https://rec.anywhere.vc/live/OV5ciTZqd2Rj5WbQ
Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer