IoT + Fagsystemer+ Strømmeløsning = mer rent VANN?

Hvordan kan man bruke teknologi til å forbedre arbeidshverdagen for de som arbeider med vann og avløp, og kan vi i tillegg gi kommunene en bedre ( og billigere) tjeneste?
Det brukes i dag enormt mye ressurser på å få oversikt over tilstand i kommunenes vann- og avløpsnett. Konsekvensene ved å ikke ha denne oversikten er store, og i mange tilfeller, dyre.
Hvilke teknologiske løsninger har vi tilgjengelig for å hjelpe oss å forminske disse utfordringene?

Noen aktuelle bruksområder er sandfang og overløp. Ved å plassere sensorer i sandfang får man tidlig varsling, og kan på kort tid forutsi når sand- og slamnivået går over en gitt grense. Med denne informasjonen kan de renses før det blir stopp. Over tid vil man bygge opp data, predikere hvor raskt et gitt sandfang fylles, og tilpasse rutiner deretter. Dette gir bedre responstid, optimaliserte kjøreruter for vedlikehold, og store kostnadsbesparelser for kommunene.

Torsdag 4. april inviterer Atea alle som arbeider innenfor vann og avløp til workshop i Stavanger.
Her vi vil vise hvilke konkrete løsninger vi har utviklet, og for å snakke om hvordan vi sammen kan gjøre arbeidshverdagen litt enklere.

Hendelsestid
04. apr. 2019, 12.00 - 15.00
By
Forus Lab
Adresse
Forus Lab, Svanholmen 1
Påmelding
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer