Tilbake til Digital Transformasjon

Agenda

22 januar 2019
08.00-08.30
08.30-08.35
09.15-09.35
09.35-10.05
Arbeid hvor som helst, når som helst og på alle enheter med løsninger fra Atea og Microsoft

Vaner kan brytes med nye teknologiske løsninger som hjelper oss med å få gjort mer, med mindre innsats, det løfter samfunnet vårt fremover. Digitalisering handler ikke bare om teknologi, men i like stor grad om mennesker og endringsprosesser. Nøkkelen til suksess er ofte god kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling. Det er derfor viktig å finne den riktige løsningen og at ansatte tar den i bruk. Kom og hør hvordan Atea kan hjelpe deg med hele verdikjeden, fra operatørtjenester, til installasjon, og brukeradopsjon.  

Foredragsholder: Roar Langli og Lasse Hansen Halvorsen, Atea,
Privat - Hyperkonvergert infrastruktur (HPE)

De siste årene har «Hyperkonvergert» kanskje vært bransjens største buzzword siden big data, men nå har det blitt så stuerent at man finner slike løsninger i datarom over det ganske land. Hvorfor har det blitt så populært? Hva skal man velge, og hva er driverne? Vi ser på forskjellige alternativer i kontekst av både økonomi og teknologi.

Foredragsholder: Stig Alstedt, HP E
"Det moderne nettverket»

Hva digitalisering betyr i praksis for nettverket ditt: I en verden av brukere som krever at applikasjonene fungerer til enhver tid blir det enda mer viktig å ha god innsikt i hva som skjer. Ved hjelp av automasjon, dataanalyse og maskinlæring kan vi frigi tid til noe annet enn manuell konfigurasjon,  feilsøking og håndtering av sikkerhet problemer. Dette gjør at du klarer å håndtere nye krav fra digitale initiativer som introduserer en økende mengde IoT dingser, applikasjoner og M2M kommunikasjon.

Foredragsholder: Rolf Acevedo, Cisco
Infrastruktur for Innovasjon

Innovasjonsprosesser er kreative, og visjonære målbilder er ofte inspirerende å diskutere. Prosessen mot målbildet er derimot ikke alltid like silkemyk. Atea leverer infrastruktur, og vi hjelper våre kunder med å skape verdi av sine data. Jobben må du gjøre selv, men Atea har konsulentene og de digitale produktene som hjelper deg med en plattform som du kan bruke til innovasjonen som trengs.

Foredragsholder: Christian Våge og Thomas Sjøberg, Atea
10.05-10.25
10.25-10.55
Samhandling gir mest verdi sammen med andre

Vi er stadig mer mobile og samhandler med flere. Vi ønsker fokus og tettere relasjoner, og vi vil ha full fleksibilitet for teamet med økt sikkerhet i alle møter. Hvordan får vi dette til, når det skal skje på tvers av ulike plattformer? Dette foredraget tar deg nærmere svaret.

Foredragsholder: Geir Andre Haaland, Cisco
Fra datarom til sky – Slik bygger du en digital grunnmur.

I vår hverdag er IT sentral i forretningen, og effektiv drift av denne er avgjørende for selskapets konkurransedyktighet og suksess. I gjennomsnitt bruker bedrifter 70-80% av sitt årlige budsjett på å holde ved like sitt IT-miljø basert på tradisjonell infrastruktur. Resterende penger går til innovasjon. Vi mener at modernisering av datarom med hyperkonvergens samt tett integrasjon med skyen er avgjørende for å snu denne trenden og fokusere på nyskapning. Det finnes flere veier til mål, og vi i Dell EMC ønsker å invitere deg til en sesjon der vi diskuterer de ulike veiene til modernisering.

Foredragsholder: Alexey Chistyakov Senior Systems Engineer, Channel Dell EMC Norway
Få ut verdien av Office 365

Mange har valgt O365 som et av sine samhandlingsverktøy, men henter ikke ut hele gevinsten verktøyet kan gi. Her får du et innblikk i hvordan dere kan komme i gang med O365 og gjennom behovsanalyse, planlegging og brukeradopsjon kan realisere gevinstene verktøyet kan gi.  Vi ser også på O365 i et sikkerhetsperspektiv.

Foredragsholder: Vibeke Nordli, Microsoft og Christopher Ramsdal, Atea
Hvordan bruke data til å skape verdi

Vi definerer data som en ressurs; noe man må samle og bearbeide for å generere  verdi. Presentasjonen bygger forståelse rundt hva Data Science og Maskinlæring er for noe, og hvordan det brukes til å utvinne verdi fra data. Vi ser på konkrete eksempler på hvoran man kan bygge data-drevne forretningsprosesser.

Foredragsholder: Didrik Finnøy, Atea
10.55-11.15
11.15-11.45
LED i storformat må du ha

Storformats LED-installasjoner har begynt å bevege seg inn i auditorier, møtelokaler og i/på byggene generelt. Hva får bedriftene ut av å ta LED i bruk? Både mtp kostnader, miljø, funksjon og effekt. Ekspertene forteller. Det kommer til å regelrett gnistre av LED-skjermen som Expromo har med seg på seminaret.

Foredragsholder: Hans-Henning Terp-Hansen, Expromo
Moderne Datasenter

Første generasjon skyadopsjon handlet om å flytte infrastruktur fra datasenter til sky. Neste generasjon skyleveranser handler om å akselerere adopsjon av dette. Målet er å realisere de fulle fordelene av moderne skyteknologier. Hva er tilbudet fra Atea sitt nye tredje generasjon datasenter for å tilfredsstille dette?  

Foredragsholder: Audun Lødemel, AOS
En digital arbeidsflate gir brukeren fler valg

VMware Workspace One er en digital arbeidsflate der brukeropplevelse og sikkerhet står i fokus. Å få tilgang til enhver applikasjon til alle typer enheter er fremtiden. I Norge jobber stadig fler på telefon og nettbrett. Mac som arbeidsverktøy kommer også som et krav fra mange brukere. VMware presentere hvordan mange Norske kunde sikker alle sine enheter, samtidig som fleksibiliteten og valgmulighetene øker.

Foredragsholder: Roar Myklebust, VMware
Viktigheten av Samspill mellom IT, Innovasjon og Forretningsutvikling

Tilbud og etterspørsel stykkes opp, Verdikjeder bygges om og Forretningsmodeller endres. Dette bidrar til å skape et helt nytt landskap å manøvrere i for stadig flere. Digitaliseringen utfordrer egenskapene våre og egenskapene til selskapene våre - måten vi tenker og agerer på.
Hvordan imøtekommer BOB fremtidens kundebehov ved bruk av ny teknologi i samspill med innovasjon og forretningsutvikling.

Foredragsholder: Anders Daniel Brekke, Head of Business Development, BOB
11.45-12.05
12.05-12.35
Moderne arbeidsplasser: Å bygge nytt er å tenke nytt

Bygger dere om? Renoverer dere? Flytter dere? Å bygge et hus, krever (nesten bare) tak og fire vegger. Å bygge en moderne arbeidsplass krever i tillegg en digital infrastruktur, og optimaliserte løsninger som understøtter arbeidsprosesser. Vi i Atea har erfaring fra massevis av slike prosjekter. Kom og hør hva dere bør tenke på i en slik prosess, og hvordan Atea gratis kan bistå dere.

Foredragsholder: Kristoffer Hopsdal, Leder for Digital Byggutvikling i Atea
Citrix Cloud

Citrix Cloud-tjenester forenkler levering og administrasjon av Citrix-teknologier, og hjelper deg med å sikre bredere distribusjon av eksisterende intern programvare eller å flytte absolutt alt til nettskyen.  Opprett og distribuer sikre digitale arbeidsplasser på kun noen timer, i stedet for uker, mens du plasserer sensitive apper, skrivebord og dataressurser i en hvilken som helst nettsky eller hybridsky. Hør i tillegg om kundecaser og anbefalt hardware på dette foredraget.

Foredragsholder: Tron Morten Vorland og Steinar Aalvik, Atea
Informasjonssikkerhet

En økt bruk av data gir enorme muligheter. Samtidig blir trusselbildet stadig mer komplekst, og det stilles nye krav til etterlevelse av lover og regelverk, både nasjonalt og internasjonalt. Hvordan kan din organisasjon ved hjelp av god risikostyring utnytte mulighetsbildet uten å komme i konflikt med krav til sikkerhet og personvern.  

Foredragsholder: Randi Gjerde, Atea
Kan teknologi forbedre fiskevelferden og næringens omdømme?

Fiskevelferd, bærekraft og omdømme er nøkkelbegreper som er sentrale når rammebetingelser for næringen settes. Ved å bli datadrevet vil bedriftene bli i stand til å fatte riktige beslutninger, derigjennom forbedre driften og dokumentere hvordan omgivelsene påvirkes. 

Foredragsholder: Trond Henriksen, Atea
12.35-13.30
13.30-14.30
Tilbake til Digital Transformasjon
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer