Tilbake til Community Tech, Bodø

Agenda

Under årets Community Tech er agendaen delt inn i tre ulike temaer - Hybrid platform, Information management og Digital workplace.

 

19 september 2019
10.00-10.30
10.30-11.00
Cloud 2020; hva er status på dagens skymuligheter i Norge?

Det er allerede lenge siden skybasert IT har blitt voksen. Mye brukes i produksjon, og skyen har antatt forskjellig form og farge. Vi kaller det ikke lenger bare cloud, men hybrid cloud og multicloud. Dette har gitt fremvekst av plattformer for å lette driftsoppgaver, men de må automatiseres for å holde kostnadene nede.

: Hybrid Platforms
Foredragsholder: Stig Alstedt - HPE
10 gode råd: Hvordan lykkes med datadrevet digitalisering?

Ateas datterselskap Sherpa har mer en 13 års erfaring med innsamling, tilrettelegging og analyse av data. I dette foredraget forteller vi hva du bør gjøre – men også hvilke feller du bør unngå, på reisen mot å bli en datadrevet virksomhet. Foredraget illustreres med konkrete eksempler fra noen av Norges største virksomheter. Hvilke teknologier og metodikker ble benyttet – og ikke minst hvilke forretningsutfordringer ble løst.

: Information Management
Foredragsholder: Steinar Holmedahl - Sherpa by Atea
Din digitale arbeidsplass
Megatrender og ny teknologi kommer til å påvirke arbeidsplassen, kontoret, arbeidsmiljøet og hvordan vi jobber, enten vi vil eller ikke. Det blir viktigere å ivareta sikkerhet, uansett hvor og når vi jobber. Samtidig legges det stort press på ressurser, og fokuset på miljø øker. Kom og hør hvordan vi kan møte fremtiden på den sikreste og mest bærekraftige måten.
: Digital Workplace
Foredragsholder: Andreas Thorsteinsen HP Inc
11.00-11.15
11.15-11.45
Din strategi for informasjonssikkerhet fungerer best med engasjerte brukere

Endre måten å jobbe på endrer også måten vi må tenke sikkerhet på. Det er derfor viktig å vurdere informasjonssikkerhet og brukeradopsjon parallelt. Hør mer om hvilke sikkerhetsmekanismer som finnes i Microsoft 365 - som kan sørge for at de ansatte er effektive og at informasjonen er sikker.

: Digital Workplace
Foredragsholder: Anniken Brekke - Microsoft
Det ligger i vårt DNA – digital sikker grunnmur må du ha!

Med veksten i forskjellige enheter tilkoblet nettverket, mobilitet og digitalisering utfordres IT avdelingene av nye krav fra nettverket og dets brukere. Bruk automasjon og AI/ML for å imøtekomme nye krav, og ivareta sikkerheten fra ende-til-ende.

: Hybrid Platforms
Foredragsholder: Merete Asak, CTO Cisco Norge
Når teknologien kan spå forbrytelser

Noen ting sitter i ryggraden, kall det gjerne instinkt, en sunn skepsis eller frykt for edderkopper og slanger. Dessverre er vi ikke født med den samme skepsisen eller instinktet når det kommer til å klikke på linker eller bevege oss ut på usikre domener i den digitale verden. Si at vi hadde hatt digitalt instinkt og du visste noe skadelig kom til å skje, hvordan ville du gjort dine valg med hensyn til å vurdere risiko, f.eks om du visste at noen var på vei til å stjele dataene dine? Ville du ha agert annerledes? 

: Information Management
Foredragsholder: Mert Cicek, Check Point
11.45-12.30
12.30-13.00
Atea Cloud Server

Multicloud og hybrid sky i praksis Atea Cloud Server gir deg et VMware basert virtuelt datasenter i skyen, sømløst integrert med ditt lokale datarom og andre skytjenester som Azure, AWS og IBM Cloud.  Enkel skalering opp og ned, samt mulighet for katastrofesikring gjør at du trygt og enkelt kan beskytte dine tjenester. Atea står for integrasjon og drift, så du kan fokusere på innovasjon og utvikling i egen virksomhet. Dette er en akselerator for digital transformasjon.

: Hybrid Platforms
Foredragsholder: Roger Samdal, VMware
Atea Digitale Plattform

Atea Digitale Plattform legger til rette for digital transformasjon hvor sanntidsdata, analyse, maskinlæring og kunstig intelligens settes i system for optimalisering av data og kundeinnsikt.

: Information Management
Foredragsholder: Helge Dyrøy, forretningsutvikler Atea as
Apple@Work

Hvordan går man fra digitalisering til transformasjon via mobilitet og business apps? Hva menes egentlig med «secure by design»? Og hva er effekten av å la de ansatte selv få velge? 

: Digital Workplace
Foredragsholder: Linn Drivdal Mellbye - Apple
13.00-13.15
13.15-13.45
Client services – Bruk de rette verktøyene for økt servicegrad og bedre kontroll

Fremtidens trender vil påvirke arbeidsplassen, kontoret, arbeidsmiljøet og hvordan vi jobber, enten vi vil eller ikke. Brukere krever mer og man vil at ting bare skal fungere. Presset på de som eier disse prosessene blir større og endringstakten på teknologiene går like raskt som brukernes krav. En moderne klientlivssyklus kan være løsningen for sluttbrukers opplevelse og organisasjonens servicegrad. Her vil du lære hvordan du kan oppnår effektiv håndteringen av klientutstyr. Dette omfatter selvbetjeningsportaler, klargjøring, logistikk, skybasert klientdrift og bærekraft.

: Digital Workplace
Foredragsholder: Fredrik Neeb & Marius André Langseth-Nilsen, Atea
Hvordan bygge en multi-cloud plattform som faktisk fungerer?

Hvordan kan du bygge en skyløsning som faktisk er hybrid? Kan du flytte datasenteret ditt til en offentlig sky uten å gjøre store endringer på konfigurasjonen din? Sammen med Atea flyttet Norges Råfisklag sitt datasenter i Tromsø til IBM Cloud, sømløst for brukerne. Ved bruk av server- og nettverksvirtualisering flyttet Atea både servere og nettverk til IBM Cloud. Norges Råfisklag har nå en plattform som kan ta i bruk flere skyer samtidig, knyttet sammen med VMware NSX. Hør hvordan Atea bygde en ekte multi-cloud plattform, hva man må tenke på før man starter og de effektene en slik plattform gir.

: Hybrid Platforms
Foredragsholder: Leiv Jarle Larsen/Strategisk rådgiver Atea
"Veien til AI og Cloud med kraften fra Red Hat og IBM"

IBM forteller hvordan du kommer i gang med reisen til mere fleksible, raske og innovative løsninger. Hør hvordan kunder flytter last ut i skyen, moderniserer sine IT systemer, utnytter kraften fra AI og maskinlæring til å lage nye og innovative løsninger, uavhengig av hvilken plattform man ønsker å kjøre på. Hos IBM og Red Hat er hybrid, multicloud, sikkerhet og åpne standarder i førersetet.

: Information Management
Foredragsholder: Christian Kristoffersen, Biz. dev. Hybrid Cloud, IBM Norge
13.45-14.00
14.00-14.30
Møt ekspertene

Møt ekspertene og foredragsholderne fra dagen. Noe du fortsatt lurer på etter et foredrag? Eller kanskje du lurer på noe helt annet? Da har du muligheten til å stille dine spørsmål.

14.30-14.40
Om maur og menn, om mennesker og datamaskiner
Odd Erik Gundersen er forsker i kunstig intelligens og underviser hos institutt for datateknologi og informatikk hos NTNU. Han skal snakke om dype nevrale nettverk, om hvordan datamaskiner lærer seg mønstre vi mennesker ikke klarer å se, selv ikke når vi vet at mønstrene finnes og datamaskinene kan dem.

I hvor stor grad hjelper det oss at datamaskinen har svaret om vi ikke skjønner det?

Foredragsholder: Odd Erik Gundersen, Førsteamanuensis ved NTNU
Tilbake til Community Tech, Bodø
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer