Laddar meny

Atea Skole - Hvordan skaper vi fremtidens læring?

Vi vil gjennom hele dagen undersøke hvilke muligheter fremtiden gir for å lære og utforske innhold og fremgangsmåter for å sikre at elever er godt forberedt på en stadig mer digital verden. Vi kan love inspirerende og relevante innspill, workshops og gode diskusjoner innenfor mange tema.

Gjennom dagen vil vi også utforske temaer som koding & programmering og kreative tilnærminger til læring. Videre vil vi se på hvordan pedagogiske tilnærminger som SAMR-modellen, utfordringsbasert læring og vurdering for læring, kan engasjere og forbedre elevenes læring. Vi vil også undersøke hvordan teknologi kan støtte disse tilnærmingene, og gi mulighet for autentiske læringsopplevelser.

Du vil få utforske noen av disse temaene, og det vil være mange muligheter gjennom dagen for å diskutere og dele erfaringer med andre. Vi vil publisere en mer detaljert agenda senere i høst.

Sesjonene blir ledet av Ateas egen erfarne National Education Manager.

Du vil i tillegg møte Ateas strategiske partnere Apple, Microsoft, HP, Lenovo samt Sphereo og SAM Labs på et eget utstillerområde. Her vil du kunne se relevante produkter og løsninger for utdanningssektoren og møte kompetente representanter fra våre partnere.

Andrew Rhodes

Andrew Rhodes er National Education Manager i Atea Norge. Han har jobbet som lærer i mer enn 20 år og har svært mye erfaring i å utnytte teknologi i skolen. Gjennom sitt arbeid han sertifisert som Apple Distinguished Educator og Microsoft Innovative Educator. I tillegg har Andrew mange års erfaring med lederutvikling i skolen og er regelmessig foredragsholder på konferanser og leder workshops for skoleledere.

Før hans tid i Atea var han Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse utviklet skolen et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinnene 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.

Elisabeth Palmgren, Faglig leder, skoleteam Atea Øst

Elisabeth Palmgren har 18 års erfaring fra ulike lederroller på fire forskjellige skoler i Oslo. Hun har bl.a. vært med på å starte en ungdomsskole, en 8-13 skole (utr+vgs) og sist Teglverket 1-10 skole. Elisabeth har allmennlærerbakgrunn med videreutdanning innenfor veiledning og kommunikasjon, samt en master i skoleledelse. Den siste skolen hun var rektor på, ble tildelt 3 priser for innovativ læring, hvor elever, lærere og ledere jobber kreativt for å møte morgendagens samfunnskrav. 

Anne Cecilie Thiedemansen Bjørvik, Pedagogisk rådgiver, Atea region Sør

Anne Cecilie er lærerutdannet fra Høgskolen i Oslo 2001. Hun har erfaring som lærer fra Hemsedal og Sandefjord kommune frem til 2011, skoleleder i Sandefjordskolen 2011-2018. IKT i skolen har fulgt henne helt siden egen skolegang med dette overordnede og viktige spørsmålet i fokus; Hvordan treffe elevenes læring og utvikling best mulig gjennom bruk av digitale verktøy?

Amund Junge, Pedagogisk rådgiver, Atea region Vest

Amund har hovedfag i pedagogisk informasjonsvitenskap fra UiB og erfaring som lærer fra Sandnes kommune og Universitetet i Stavanger. Han har utviklet opplæringsprogramvare og jobbet som forsker med bruk av IKT i skole og privat næringsliv som forskningsfelt. De siste årene har han vært IKT leder og vært prosjektleder for IKT relaterte prosjekt i et forlag. Amund er opptatt av at teknologi skal brukes til det som kan hjelpe elevene i deres læringsarbeid. Er derfor interessert og nysgjerrig på ny teknologi for å se hvilke muligheter det kan gi i skolen og undervisningen.

Og anerkjente globale foredragsholdere innen utdanning vil bli annonsert senere.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer