Strategi for læring, med teknologi som verktøy!

Vår røde tråd gjennom Atea skolelederseminaret denne tirsdagen, vil handle om Fagfornyelsen. Vi er så heldige at vi har fått med oss noen tungvektere innenfor dette temaet. Sesjonene blir ledet av Ateas erfarne National Education Manager, Andrew Rhodes og Elisabeth Palmgren, Faglig leder, skoleteam Atea Øst.

Elin Bonde, spesialrådgiver

Elin Bonde er en kjent norsk skoleleder, sist som rektor ved Ringstabekk skole i Bærum. Hun er også lærebokforfatter, og i forbindelsen med L97 var hun medforfatter på lærebokverket Pegasus. Hun er en mye brukt foredragsholder i forbindelse med læreplanarbeid og implementering av disse i skoler. I dag jobber hun i Udir med utarbeidelse av Fagfornyelsen.

Vi skal med Elin få et innblikk i arbeidet med Fagfornyelsen, og sammen reflektere over hva den utfordrer oss på i skolen for at elevene skal utvikle den kompetansen de trenger for aktivt å kunne delta og bidra i samfunnet.

Frantz Terje Gregersen, Seniorrådgiver

Frantz har bakgrunn som universitetslektor ved NTNUs lektorutdanning. Han har hovedfag i pedagogikk med skoleutvikling som fokusområde. Frantz har en bred bakgrunn fra norsk og dansk skole- og utdanningssystem på alle nivåer. Han har også vært prosjektleder i NAV, og har erfaring fra norsk toppidrett som utøver og trener. I IMTEC, har han i dag ansvar for rektorutdanningen.

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Men hva er det, og hvordan kan skoler og kommuner utvikle kulturer for dybdelæring? Frantz tar utgangspunkt i Michael Fullans siste bok «Dyp læring». I denne workshopen skal vi sammen reflektere over hvordan vi kan legge til rette for læringsaktiviteter for dyp læring.

Abdul Chohan, Education Development Consultant

Abdul Chohan vil dele sine ideer og praksis på hvordan ny skriftspråklig kompetanse (literacy) krever en redesign av læreplan. Det at vi har fått nye verktøy tillater lærere å gjøre ting som ikke var mulig for tiden. Opplev hvordan verbal tilbakemelding på mobile enheter lar lærere redusere arbeidsbelastningen samtidig som de øker leseferdigheten.

Andrew Rhodes

Andrew Rhodes er National Education Manager i Atea Norge. Han har jobbet som lærer i mer enn 20 år og har svært mye erfaring i å utnytte teknologi i skolen. Gjennom sitt arbeid han sertifisert som Apple Distinguished Educator og Microsoft Innovative Educator. I tillegg har Andrew mange års erfaring med lederutvikling i skolen og er regelmessig foredragsholder på konferanser og leder workshops for skoleledere.

Før hans tid i Atea var han Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse utviklet skolen et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinnene 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.

Elisabeth Palmgren, Faglig leder, skoleteam Atea Øst

Elisabeth Palmgren har 18 års erfaring fra ulike lederroller på fire forskjellige skoler i Oslo. Hun har bl.a. vært med på å starte en ungdomsskole, en 8-13 skole (utr+vgs) og sist Teglverket 1-10 skole. Elisabeth har allmennlærerbakgrunn med videreutdanning innenfor veiledning og kommunikasjon, samt en master i skoleledelse. Den siste skolen hun var rektor på, ble tildelt 3 priser for innovativ læring, hvor elever, lærere og ledere jobber kreativt for å møte morgendagens samfunnskrav.

Amund Junge, Pedagogisk rådgiver, Atea region Vest

Amund har hovedfag i pedagogisk informasjonsvitenskap fra UiB og erfaring som lærer fra Sandnes kommune og Universitetet i Stavanger. Han har utviklet opplæringsprogramvare og jobbet som forsker med bruk av IKT i skole og privat næringsliv som forskningsfelt. De siste årene har han vært IKT leder og vært prosjektleder for IKT relaterte prosjekt i et forlag. Amund er opptatt av at teknologi skal brukes til det som kan hjelpe elevene i deres læringsarbeid. Er derfor interessert og nysgjerrig på ny teknologi for å se hvilke muligheter det kan gi i skolen og undervisningen.

 

Du vil i tillegg møte Ateas strategiske partnere Apple, Microsoft, HP, Lenovo samt Sphereo og SAM Labs på et eget utstillerområde. Her vil du kunne se relevante produkter og løsninger for utdanningssektoren og møte kompetente representanter fra våre partnere.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer