Apple Education Leadership Summit

Apple Education Leadership Summit er Apples årlige skoleleder konferanse.

Her kan du være med en hel dag og oppleve selv hvordan Apple's teknologi øker læringstrykket hos elevene i og utenfor klasserommet. Det vil også være foredrag fra Apple og skoleledere samtidig som du også vil møte elever og lærere fra skoler som har utmerket seg i bruk av Apples teknologi.

Apple sin Education Leadership Summit er en utrolig inspirerende og lærerik dag og et høydepunkt for mange skoleledere i løpet av uken.

Mer detaljer om programmet kommer senere i høst, så snart vi får det fra Apple!

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer