På Ateas Sikkerhetsdager ser vi på hvordan norske bedrifter kan jobbe aktivt med risikoforståelse og sikkerhetsvurderinger rundt implementering av ny teknologi.

Du vil høre mer om trusselbildet rundt blant annet Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) og Cloud.

Under årets Sikkerhetsdager har vi et begrenset antall plasser, så sikre din plass i dag og meld deg på!

Nytt av året er to ulike spor - et teknisk og et for ledelse. Du velger selv hvilket av disse sporene du ønsker å delta på eller om du vil delta på begge.

Velkommen til sikkerhetsdagen i Tromsø!

Startdato
15. mai. 2018
By
Clarion the Edge, Tromsø

Agenda Management

08:00 Registrering og frokost

 

08:45 Velkommen til SHD18 v/ Kim Rune Tofteng Olsen, Plass-sjef Atea Tromsø

 

09:00 Kunstig intelligens som beslutningsgrunnlag

Det produseres hele tiden større datamengder, og det finnes ingen mennesker som er i stand til å håndtere informasjonen som er tilgjengelig. Ved bruk av kunstig intelligens kan informasjonen brukes, og bistå til beslutningsgrunnlag, enten innen forretning, sykdomsbehandling eller sikkerhetstiltak i din virksomhet.

Thomas Anglero, Innovasjonsdirektør IBM Norge

 

09:45 Pause

 

10:00 Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.  

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår. 

Foredragsholder: Espen T. Amundsen, Atea

 

10:45 Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Sevald Lund, Atea

 

11:00 Pause

 

11:15 Smartdok

Smartdok lager systemer med mål for å forenkle arbeidshverdagen til sine sluttkunder i entrepenørbransjen. Dette innebefatter selvfølgelig personopplysninger, som fra 25. mai blir rammet av ny personvernforordning fra EU. De forteller om hvorfor de valgte Atea som rådgiver på GDPR. 

Foredragsholder: Smartdok

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi oppsummerer dagen og ser på hvordan Atea kan bistå med å skape forretningsmessig verdi og redusere risiko ved å kombinere teknologisk innsikt med forretningsforståelse.

Foredragsholder: Stian Strømmesen, Atea

 

12:00 Lunsj med Atea

 

Agenda Teknisk

12:00 Registrering og lett bespisning

 

12:45 Trusler og Trender for 2018

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) viser oss de største truslene og trender for 2018 og demonstrerer live hvordan noen av disse kan utnyttes. Dette vil du ikke gå glipp av! Vi vil bl.a. se på hvor enkelt en hacker kan ta over en personlig Facebook-konto, datamaskin eller  mobiltelefon og hvordan brukere kan bli svindlet. Samtidig får vi selvfølgelig konkrete tips og triks til hvordan man best kan beskytte seg.

Foredragsholder: Vidar Sandland, NorSIS

 

13:30 Hva er best før datoen på ditt nettverk? 

Måten vi har bygget nettverk på har vært igjennom en rolig evolusjon siden 90-tallet. Men, med nye måter å bygge tjenester på, hvordan vi bruker disse tjenestene og nye ting som kobles inn på nettverket endrer dette seg raskt. –Hva betyr alt dette for hvordan nettverket kan og bør gjøre? GDPR stiller krav om at sikkerhet skal være integrert. Kan man gjøre det i nettverket og er det i så fall effektivt? Cisco fortelle oss litt om dette.

Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

 

14:00 Pause

 

14:30 Bigfix din virtuelle vaktmester

Et at de viktigste tiltakene for å sikre at bedriftens digitale infrastruktur har maksimal oppetid og mininal sårbarhetsflate er å sikre at servere, klienter og applikasjoner er konfigurert riktig, er oppdaterte og har de siste sikkerhetspatcher til enhver tid. IBM BigFix er løsningen som automatiserer dette arbeidet - en virtuell "supervaktmester" som jobber døgnet rundt, hele året for å sikre at alt fungerer som det skal.

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, IBM

 

15:00 Automatisert Trusselhåndtering med Trend Micro

I digitaliseringsepoken vi befinner oss i, hvor personvern står i fokus - ønsker man å eliminere mest mulig støy i hverdagen. Dagens trusselbilde består av støy i form av spam, kjente og ukjente virus/ransomware, epostsvindel og avanserte angrep. Dette finnes det utallige løsninger for, men det viktigste er tiden det tar til man detekterer et angrep og tiden til man har stoppet og beskyttet mot angrepet. Begrepet tilgjengelighet står i fokus når vi snakker om - og demonstrerer - automatisert trusselhåndtering med Trend Micro.

Foredragsholder: Kristian Samstad, Trend Micro

 

15:30 Beskyttelse av hele din digitale angrepsflate 

Tettere integrasjon og deling av informasjon mellom nettverk og sikkerhet vil gi bedre kontroll på IoT, ukjent malware og automatisert respons på hendelser. Security Fabric er en integrert plattform for nettverk og sikkerhet som deler informasjon for bedre synlighet og kontroll av nettopp dette. Med felles logg og hendelsesanalyse vil dette også være et viktig verktøy med tanke på GDPR.

Foredragsholder: Fortinet 

 

16:00 Avslutning

Vi oppsummerer dagen.

Foredragsholder: Espen T. Amundsen og Stian Strømmesen, Atea

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer