På Ateas Sikkerhetsdager ser vi på hvordan norske bedrifter kan jobbe aktivt med risikoforståelse og sikkerhetsvurderinger rundt implementering av ny teknologi.

Du vil høre mer om trusselbildet rundt blant annet Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) og Cloud.

Under årets Sikkerhetsdager har vi et begrenset antall plasser, så sikre din plass i dag og meld deg på!

Nytt av året er to ulike spor - et teknisk og et for ledelse. Ved å melde deg på her, er du påmeldt det tekniske sporet.  Ønsker du å delta på ledelsessporet kan du sende en epost til sikkerhet@atea.no.

Velkommen til sikkerhetsdagen i Tønsberg!

Startdato
26. apr. 2018
By
Quality Hotel Klubben Tønsberg

Agenda Management

08:00 Registrering og frokost

 

08:45 Velkommen til SHD18 v/ Tom Gjertsen, regionsdirektør i Atea

 

09:00 Datasikkerhet for ledere - hvordan beskytte din virksomhet?

Ledere på alle nivåer må ta ansvaret for IT-sikkerheten. Svindel, industrispionasje og utpressing via Internett er økende. Denne type kriminelle aktiviteter rammer stadig flere. Er din virksomhet sikker? Hva er truslene? Hva kan du som leder gjøre om din bedrift blir rammet? Det er mulig å beskytte virksomheten din mot de fleste trusler på Internett.

Forfatterne av boken "Datasikkerhet for ledere" gir ledere og styrer et godt grunnlag for, sammen med eget driftsmiljø, ansatte og tjenesteleverandører, å finne løsninger for å styrke datasikkerheten. Boken er skrevet av Håkon Bergsjø og Ronny Windvik. 

Foredragsholder: Håkon Bergsjø (leder for Norges nasjonale cybersenter, NorCERT, som er den operative delen av nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Ronny Windvik (forskningsleder innen data- og telenettsikkerhet ved forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 

09:45 Pause

 

10:00 Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.  

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår. 

Foredragsholder: Jan Rune Brox, Atea

 

10:45 Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Linda Svortevik Furnes, Atea

 

11:00 Pause

 

11:15 Sky-sikkerhet for ledere

Spørsmålene rundt sikkerhet i skyen er mange, og ingen er mer utsatt for angrep enn de globale-Skyleverandørene. Lær hvordan dagens sikkerhetstrusler håndteres på dine vegne samtidig som du vil lære hvilke grep du selv bør gjøre for å beskytte din organisasjon fra destruktive angrep

Foredragsholder: Dag Nyrud, Microsoft

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi oppsummerer dagen og ser på hvordan Atea kan bistå med å skape forretningsmessig verdi og redusere risiko ved å kombinere teknologisk innsikt med forretningsforståelse.

Foredragsholder: Borger Kruge, Atea

 

12:00 Lunsj med Atea

Agenda Teknisk

12:00 Registrering og lett bespisning

 

12:45 Dataangrep – Hvorfor oss, og hva nå?

Are Søndenaa NSMs seniorrådgiver innenfor strategisk IKT sikkerhet legger frem NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Han definerer et sett med prinsipper for hvordan IKT-systemer bør sikres for å beskytte verdier og leveranser. Grunnprinsippene beskriver hva en virksomhet bør gjøre for å sikre et IKT-system. Du kan lese mer om grunnprinsippene her.

Foredragsholder: Are Søndenaa, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) 

 

13:30 Hva er best før datoen på ditt nettverk?

Måten vi har bygget nettverk på har vært igjennom en rolig evolusjon siden 90-tallet. Men, med nye måter å bygge tjenester på, hvordan vi bruker disse tjenestene og nye ting som kobles inn på nettverket endrer dette seg raskt. –Hva betyr alt dette for hvordan nettverket kan og bør gjøre? GDPR stiller krav om at sikkerhet skal være integrert. Kan man gjøre det i nettverket og er det i så fall effektivt? Cisco fortelle oss litt om dette

Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

 

14:00 Pause

14:30 Bigfix din virtuelle vaktmester

Et at de viktigste tiltakene for å sikre at bedriftens digitale infrastruktur har maksimal oppetid og mininal sårbarhetsflate er å sikre at servere, klienter og applikasjoner er konfigurert riktig, er oppdaterte og har de siste sikkerhetspatcher til enhver tid. IBM BigFix er løsningen som automatiserer dette arbeidet - en virtuell "supervaktmester" som jobber døgnet rundt, hele året for å sikre at alt fungerer som det skal

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, IBM 

 

15:00 Hvilken generasjon av trusselbildet er du beskyttet mot? 

Dagens angrep på IT infrastruktur er avansert og særdeles skadelig. Vi er midt inne i den fasen vi kaller femte (5.) generasjon cyber-angrep. Problemet er at IT-sikkerhetsinfrastrukturen er gammel. De fleste organisasjoner, privat som offentlig, ligger langt bak teknologisk og er ikke i stand til å oppdage, stoppe og beskytte mot dagens angrep. De aller, aller fleste befinner seg på 2. og 3. generasjons IT-sikkerhetsteknologi og er ikke i stand til å beskytte seg mot dagens angrep. Atea og Check Point kan hjelpe deg og din bedrift til å bli rustet mot det reelle trusselbildet

Foredragsholder: Erling Strand

 

15:30 Hvordan bekjemper MS cyberkriminalitet?               

Lær hvordan Microsoft bekjemper cyberkriminalitet og holder data trygt. Microsoft viser "best practise" for å bekjempe malware for nettkriminalitet, redusere digital risiko og hvordan man reagerer på trusler. Microsoft bruker intelligens for å styrke din virksomhets cybersikkerhet og viser hvordan

Foredragsholder: Kent Husvik, Microsoft

 

16:00 Avslutning 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer