På Ateas Sikkerhetsdager ser vi på hvordan norske bedrifter kan jobbe aktivt med risikoforståelse og sikkerhetsvurderinger rundt implementering av ny teknologi.

Du vil høre mer om trusselbildet rundt blant annet Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) og Cloud.

Under årets Sikkerhetsdager har vi et begrenset antall plasser, så sikre din plass i dag og meld deg på!

Nytt av året er to ulike spor - et teknisk og et for ledelse. Du velger selv hvilket av disse sporene du ønsker å delta på eller om du vil delta på begge.

Velkommen til sikkerhetsdagen i Stavanger!

Startdato
05. jun. 2018
By
Clarion Hotel Air, Stavanger

Agenda Management

08:00 Registrering og frokost

 

08:45 Velkommen til SHD18

 

09:00 Datasikkerhet for ledere - hvordan beskytte din virksomhet?

Ledere på alle nivåer må ta ansvaret for IT-sikkerheten. Svindel, industrispionasje og utpressing via Internett er økende. Denne type kriminelle aktiviteter rammer stadig flere. Er din virksomhet sikker? Hva er truslene? Hva kan du som leder gjøre om din bedrift blir rammet? Det er mulig å beskytte virksomheten din mot de fleste trusler på Internett.

Forfatterne av boken "Datasikkerhet for ledere" gir ledere og styrer et godt grunnlag for, sammen med eget driftsmiljø, ansatte og tjenesteleverandører, å finne løsninger for å styrke datasikkerheten. Boken er skrevet av Håkon Bergsjø og Ronny Windvik.

Foredragsholder: Ronny Windvik (forskningsleder innen data- og telenettsikkerhet ved forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

 

09:45 Pause

 

10:00 Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår.

Foredragsholder: Jan Rune Brox, Atea

 

10:45 Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Vegard Kjerstad, Atea

 

11:00 Pause

 

11:15 Nasjonal IKT-sikkerhet fra et myndighetsperspektiv

Regjeringen ga i fjor ut den første stortingsmeldingen som utelukkende handlet om IKT-sikkerhet. Meldingen var en viktig oppfølging av det uavhengige digitale sårbarhetsutvalget, også kjent som Lysneutvalget. Viktigheten av bl.a. et godt offentlig privat samarbeid løftes frem i meldingen og dette vektlegges nå i prosessen med utarbeidelse av Norges nye nasjonale strategi for IKT-sikkerhet. Foredraget vil legge vekt på myndighetenes tilnærming til nasjonal IKT-sikkerhet, både ved å fortelle om sentrale tiltak og valgt strategisk retning.

Foredragsholder: Robin Bakke, Justis og beredskapsdepartementet

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi oppsummerer dagen og ser på hvordan Atea kan bistå med å skape forretningsmessig verdi og redusere risiko ved å kombinere teknologisk innsikt med forretningsforståelse.

Foredragsholder: Martin Falch-Smedsvik, Atea

 

12:00 Lunch med Atea

Agenda Teknisk

12:00 Registrering og lunsj

 

12:45 Internet Of Shit

Det hevdes at om du er på internett er det ingen som vet om du er et menneske, brødrister, dildo eller kamera. Alle tingene er på vei ut på nett, ofte på premissene til mennesker som ikke nødvendigvis forstår hva det betyr at tingene er på nett og lar sikkerheten ligge igjen offline.

Waterhouse er siden februar 2010 direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, hvor han ble ansatt i 2008. Han er en anerkjent foredragsholder, rådgiver og stemme i samfunnet som i tillegg til jobben i IKT-Norge driver initiativet ”Lær Kidsa Koding”. Avisen Dagens Næringsliv vurderte i 2007 at han spilte «en nøkkelrolle da datagiganten Apple ga opp forsøket på å tvinge musikkfans som ønsket å bruke nedlastingstjenesten Itunes til å måtte bruke Apples egen Ipod fremfor øvrige mp3-spillere». Innsatsen medførte at Waterhouse i 2007 av tidsskriftet Managing Intellectual Property ble utvalgt som en av verdens 50 ledende personer innen immaterialrett.

Foredragsholder: Torgeir Waterhouse, IKT-Norge

 

13:30 Hva er best før datoen på ditt nettverk?

Måten vi har bygget nettverk på har vært igjennom en rolig evolusjon siden 90-tallet. Men, med nye måter å bygge tjenester på, hvordan vi bruker disse tjenestene og nye ting som kobles inn på nettverket endrer dette seg raskt. –Hva betyr alt dette for hvordan nettverket kan og bør gjøre? GDPR stiller krav om at sikkerhet skal være integrert. Kan man gjøre det i nettverket og er det i så fall effektivt? Cisco fortelle oss litt om dette

Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

 

14:00 Pause

 

14:30 Bigfix din virtuelle vaktmester

Et at de viktigste tiltakene for å sikre at bedriftens digitale infrastruktur har maksimal oppetid og mininal sårbarhetsflate er å sikre at servere, klienter og applikasjoner er konfigurert riktig, er oppdaterte og har de siste sikkerhetspatcher til enhver tid. IBM BigFix er løsningen som automatiserer dette arbeidet - en virtuell "supervaktmester" som jobber døgnet rundt, hele året for å sikre at alt fungerer som det skal

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, IBM

 

15:00 Hvilken generasjon av trusselbildet er du beskyttet mot?

Dagens angrep på IT infrastruktur er avansert og særdeles skadelig. Vi er midt inne i den fasen vi kaller femte (5.) generasjon cyber-angrep. Problemet er at IT-sikkerhetsinfrastrukturen er gammel. De fleste organisasjoner, privat som offentlig, ligger langt bak teknologisk og er ikke i stand til å oppdage, stoppe og beskytte mot dagens angrep. De aller, aller fleste befinner seg på 2. og 3. generasjons IT-sikkerhetsteknologi og er ikke i stand til å beskytte seg mot dagens angrep. Atea og Check Point kan hjelpe deg og din bedrift til å bli rustet mot det reelle trusselbildet

Foredragsholder: Check Point

 

15:30 Trusted security for the ‘secure digital workspace`         

Citrix mener det er viktig å ha en dynamisk sikkerhetsstrategi med brukerne i sentrum. I dagens SaaS, hybrid, multi-cloud og multi-device verden løser Citrix dette med en sentralisert policy motor med distribuert håndheving. Med en ende til ende Citrix løsning får kundene full synlighet og avansert sikkerhetsanalyse for å redusere risiko, beskytte applikasjoner, infrastruktur og minimerer risikoen for sikkerhetsbrudd.

Foredragsholder: Citrix

 

16:00 Avslutning

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer