På Ateas Sikkerhetsdager ser vi på hvordan norske bedrifter kan jobbe aktivt med risikoforståelse og sikkerhetsvurderinger rundt implementering av ny teknologi.

Du vil høre mer om trusselbildet rundt blant annet Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) og Cloud.

Under årets Sikkerhetsdager har vi et begrenset antall plasser, så sikre din plass i dag og meld deg på!

Nytt av året er to ulike spor - et teknisk og et for ledelse. Du velger selv hvilket av disse sporene du ønsker å delta på eller om du vil delta på begge.

Velkommen til sikkerhetsdagen i Oslo!

Startdato
23. mai. 2018
By
Felix Konferansesenter, Oslo

Agenda Management

08:00 Registrering og frokost

 

08:45 Velkommen til SHD18 v/ Henrik Høst, regionsdirektør i Atea

 

09:00 IT-sikkerhet er et lederansvar

Ledere må ha god forståelse for hvordan digitalisering påvirker kjernevirksomheten - og hva de må gjøre i dag for å skape flere og ikke færre muligheter i fremtiden. Dette fører med seg et nødvendig ansvar for IT-sikkerhet. Hvor sårbare er vi? Og hvilke vurderinger må vi ta på overordnet nivå for å ivareta sikkerheten gjennom hele verdikjeden? Statssekretær Paul Chaffey svarer på disse spørsmålene med et samfunnsperspektiv og konkrete eksempler fra regjeringens Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhetspolitikk.

Foredragsholder: Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

09:45 Pause

 

10:00 Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.  

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår. 

Foredragsholder: Jan Rune Bronx, Atea

 

10:45 Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Vegard Kjerstad, Atea

 

11:00 Pause

 

11:15 En digitaliseringsreise i kommune-Norge

Få et innblikk i hvordan Norkart jobber tett med 390 kommuner for å skape effektive og brukervennlige digitale løsninger både for innbyggere og kommuneansatte. Med base i eksisterende data bidrar Norkart til å automatisere en rekke oppgaver og tjenester. Hvordan går de frem for å få med seg alle involverte parter i denne prosessen? Og hvilke resultater ser de konturene av hos de kommunene som har kommet lengst?

Foredragsholder: Pål Normann Johansen, Norkart

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi lever i en verden der mer og mer teknologi skal på nett. Vi samler inn mer informasjon enn noen gang. 25. mai 2018 skal den nye GDPR forordningen bli Norsk lov. Hvordan kan Atea bistå som strategisk støttespiller i 2018 og årene fremover?

Foredragsholder: Hans-Petter Normann, Atea

 

12:00 Lunsj med Atea

Agenda Teknisk

12:00 Registrering og lett bespisning

 

12:45 Informasjonssikkerhet og personvern i Bærum Kommune

Få med deg konkrete tips og erfaringer fra en av de kommunene som er lengst fremme på informasjonssikkerhet. Hvordan jobber de strategisk for å ivareta stadig nye utfordringer? Og hvordan løser de det i praksis?

Foredragsholder: Trond Sundby, Bærum Kommune

 

13:30 Hva er best før datoen på ditt nettverk?

Måten vi har bygget nettverk på har vært igjennom en rolig evolusjon siden 90-tallet. Men, med nye måter å bygge tjenester på, hvordan vi bruker disse tjenestene og nye ting som kobles inn på nettverket endrer dette seg raskt. –Hva betyr alt dette for hvordan nettverket kan og bør gjøre? GDPR stiller krav om at sikkerhet skal være integrert. Kan man gjøre det i nettverket og er det i så fall effektivt? Cisco fortelle oss litt om dette

Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

 

14:00 Pause

 

14:30 Bigfix din virtuelle vaktmester

Et at de viktigste tiltakene for å sikre at bedriftens digitale infrastruktur har maksimal oppetid og mininal sårbarhetsflate er å sikre at servere, klienter og applikasjoner er konfigurert riktig, er oppdaterte og har de siste sikkerhetspatcher til enhver tid. IBM BigFix er løsningen som automatiserer dette arbeidet - en virtuell "supervaktmester" som jobber døgnet rundt, hele året for å sikre at alt fungerer som det skal

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, IBM 

 

15:00 Hvilken generasjon av trusselbildet er du beskyttet mot? 

Dagens angrep på IT infrastruktur er avansert og særdeles skadelig. Vi er midt inne i den fasen vi kaller femte (5.) generasjon cyber-angrep. Problemet er at IT-sikkerhetsinfrastrukturen er gammel. De fleste organisasjoner, privat som offentlig, ligger langt bak teknologisk og er ikke i stand til å oppdage, stoppe og beskytte mot dagens angrep. De aller, aller fleste befinner seg på 2. og 3. generasjons IT-sikkerhetsteknologi og er ikke i stand til å beskytte seg mot dagens angrep. Atea og Check Point kan hjelpe deg og din bedrift til å bli rustet mot det reelle trusselbildet

Foredragsholder: Daniel Husand, Check Point

 

15:30 Automatisert Trusselhåndtering               

I digitaliseringsepoken vi befinner oss i, hvor personvern står i fokus - ønsker man å eliminere mest mulig støy i hverdagen. Dagens trusselbilde består av støy i form av spam, kjente og ukjente virus/ransomware, epostsvindel og avanserte angrep. Dette finnes det utallige løsninger for, men det viktigste er tiden det tar til man detekterer et angrep og tiden til man har stoppet og beskyttet seg mot angrepet. Begrepet "tilgjengelighet" står i fokus når vi snakker om, og demonstrerer, automatisert trusselhåndtering med Trend Micro.

Foredragsholder: Kristian Samstad, Trend Micro

 

16:00 Avslutning 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer