På Ateas Sikkerhetsdager ser vi på hvordan norske bedrifter kan jobbe aktivt med risikoforståelse og sikkerhetsvurderinger rundt implementering av ny teknologi.

Du vil høre mer om trusselbildet rundt blant annet Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) og Cloud.

Under årets Sikkerhetsdager har vi et begrenset antall plasser, så sikre din plass i dag og meld deg på!

Nytt av året er to ulike spor - et teknisk og et for ledelse. Du velger selv hvilket av disse sporene du ønsker å delta på eller om du vil delta på begge.

 

Velkommen til sikkerhetsdagen i Bergen!

Startdato
29. mai. 2018
By
Grand selskapslokaler, Bergen

Agenda Management

 

08:00: Registrering og frokost

 

08:45: Velkommen til SHD18

 

09:00: Kan vi forvente å bli rammet av et cyberangrep?

Kjenner vi våre egne sårbarheter? Og under hvilke omstendigheter kan vi forvente å bli rammet av cyberangrep? Lilly Pijnenburg Muller er forsker ved Nupi og jobber med cybersikkerhet i Nupis forskningsgruppe for sikkerhet og forsvar. Nylig publiserte Muller og kollegaer ved Nupi rapporten: «Cybervåpen i internasjonal politikk: Mulig sabotasje mot den norske oljesektoren». Lilly Pijnenburg Muller skal snakke om digitale sabotasjeangrep, med eksempler mot petroleumssektoren. Hun stiller spørsmål ved om Norge er forberedt på et digitalt angrep. Dette vil bli diskutert innenfor en internasjonal kontekst, med ett blikk mot den geopolitiske situasjonen Norge befinner seg i dag.

Foredragsholder: Lilly Pijnenburd, NUPI

 

09:45: Pause

 

10:00: Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.  

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår. 

Foredragsholder: Randi Gjerde, Atea

 

10:45: Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Linda Furnes, Atea

 

11:00: Pause

 

11:15: Forretningsutvikling i et sikkerhetsperspektiv

Dataangrep som tjenestenektangrep, direktørsvindel, løsepengevirus, informasjonstyveri, industrispionasje og sabotasje rammer flere og flere. Konsekvensene kan være dramatiske. Bente Hoff vil diskutere risikobildet opp mot innovasjon og utvikling for norske virksomheter.

Foredragsholder: Bente Hoff, NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi oppsummerer dagen og ser på hvordan Atea kan bistå med å skape forretningsmessig verdi og redusere risiko ved å kombinere teknologisk innsikt med forretningsforståelse.

Foredragsholder: Geir-Roar Bakken, Atea

 

12:00: Lunsj med Atea

Agenda Teknisk

12:00: Registrering og lett bespisning

 

12:45: Digitalisering - kan det være sikkert?

NSM presenterer dagens digitale risikobilde og sentrale beskyttelsestiltak som NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

Foredragsholder: Bente Hoff, NSM - Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 

13:30: Hva er best før datoen på ditt nettverk?

Måten vi har bygget nettverk på har vært igjennom en rolig evolusjon siden 90-tallet. Men, med nye måter å bygge tjenester på, hvordan vi bruker disse tjenestene og nye ting som kobles inn på nettverket endrer dette seg raskt. –Hva betyr alt dette for hvordan nettverket kan og bør gjøre? GDPR stiller krav om at sikkerhet skal være integrert. Kan man gjøre det i nettverket og er det i så fall effektivt? Cisco fortelle oss litt om dette

Foredragsholder: Christian Nordve, Cisco

 

14:00: Pause

 

14:30: Bigfix din virtuelle vaktmester

Et at de viktigste tiltakene for å sikre at bedriftens digitale infrastruktur har maksimal oppetid og mininal sårbarhetsflate er å sikre at servere, klienter og applikasjoner er konfigurert riktig, er oppdaterte og har de siste sikkerhetspatcher til enhver tid. IBM BigFix er løsningen som automatiserer dette arbeidet - en virtuell "supervaktmester" som jobber døgnet rundt, hele året for å sikre at alt fungerer som det skal

Foredragsholder: Eirik Gulbrandsen, IBM 

 

15:00: Automatisert Trusselhåndtering

I digitaliseringsepoken vi befinner oss i, hvor personvern står i fokus - ønsker man å eliminere mest mulig støy i hverdagen. Dagens trusselbilde består av støy i form av spam, kjente og ukjente virus/ransomware, epostsvindel og avanserte angrep. Dette finnes det utallige løsninger for, men det viktigste er tiden det tar til man detekterer et angrep og tiden til man har stoppet og beskyttet seg mot angrepet. Begrepet "tilgjengelighet" står i fokus når vi snakker om, og demonstrerer, automatisert trusselhåndtering med Trend Micro.

Foredragsholder: Kristian Samstad, Trend Micro

 

15:30: Hvilken generasjon av trusselbildet er du beskyttet mot?

Dagens angrep på IT infrastruktur er avansert og særdeles skadelig. Vi er midt inne i den fasen vi kaller femte (5.) generasjon cyber-angrep. Problemet er at IT-sikkerhetsinfrastrukturen er gammel. De fleste organisasjoner, privat som offentlig, ligger langt bak teknologisk og er ikke i stand til å oppdage, stoppe og beskytte mot dagens angrep. De aller, aller fleste befinner seg på 2. og 3. generasjons IT-sikkerhetsteknologi og er ikke i stand til å beskytte seg mot dagens angrep. Atea og Check Point kan hjelpe deg og din bedrift til å bli rustet mot det reelle trusselbildet

Foredragsholder: Daniel Husand, Check Point

 

16:00: Avslutning 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer