Det digitale skiftet innebærer å ta i bruk digitale verktøy som effektiviserer og gevinstrealiserer forretningen vi kjenner i dag. Skytjenester, kunstig intelligens (AI), Business Intelligence (BI) og Analytics er fagområder som kan bidra til nettopp det. Nå inviterer Atea sammen med sine partnere IBM og Microsoft til en inspirasjonsdag. Gjennom fem foredrag forslår vi hvordan din organisasjon kan utnytte mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og hvorfor du bør gjøre det. Kom og bli inspirert av våre foredragsholdere og ikke minst vår keynote speaker Morten Goodwin. Seminaret er gratis, velkommen til en inspirerende dag!

Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er en aktiv forsker med mer enn 50 fagfellevurderte artikler på området, og underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter i Agder. Morten er også en aktiv populærvitenskapelig formidler, og har fokus på de enorme fremskritt som skjer både i forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han har oversikt over forskningsfronten, teknikker i produksjon samt hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden. Kunstig intelligens er i ferd med å gjøre et inntog i alt fra bilkjøring til banknæringen. Kunstig intelligens har så mye potensial at det er vanskelig å forestille seg en fremtid uten.

Hendelsestid
08. mai. 2018, 08.00 - 12.45
By
Larvik (Kulturhuset Bølgen)
Adresse
Sanden 2, 3264 Larvik
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer