Tilbake til Arrangementer

Det digitale skiftet innebærer å ta i bruk digitale verktøy som effektiviserer og gevinstrealiserer forretningen vi kjenner i dag. Skytjenester, kunstig intelligens (AI), Business Intelligence (BI) og Analytics er fagområder som kan bidra til nettopp det. Nå inviterer Atea sammen med sine partnere IBM og Microsoft til en inspirasjonsdag. Gjennom fem foredrag forslår vi hvordan din organisasjon kan utnytte mulighetene som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og hvorfor du bør gjøre det. Kom og bli inspirert av våre foredragsholdere og ikke minst vår keynote speaker Morten Goodwin. Seminaret er gratis, velkommen til en inspirerende dag!

Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er en aktiv forsker med mer enn 50 fagfellevurderte artikler på området, og underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter i Agder. Morten er også en aktiv populærvitenskapelig formidler, og har fokus på de enorme fremskritt som skjer både i forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han har oversikt over forskningsfronten, teknikker i produksjon samt hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden. Kunstig intelligens er i ferd med å gjøre et inntog i alt fra bilkjøring til banknæringen. Kunstig intelligens har så mye potensial at det er vanskelig å forestille seg en fremtid uten.

Verdiskapning med Business Intelligence og kunstig intelligens!

Hendelsestid
03. mai. 2018, 08.00 - 12.45
By
Kristiansand (Clarion Hotel Ernst)
Adresse

Tid

Beskrivelse

 

08:00

Registrering, enkel frokost og mingling

 

08:30

Det digitale skiftet: Hvorfor kunstig intelligens revolusjonerer og endrer det arbeidslivet og samfunnet vi kjenner i dag.
Morten Goodwin har en doktorgrad innen kunstig intelligens og er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Han er en aktiv forsker med mer enn 50 fagfellevurderte artikler på området, og underviser til daglig om kunstig intelligens for bachelor-, master- og PhD-studenter i Agder. Morten er også en aktiv populærvitenskapelig formidler, og har fokus på de enorme fremskritt som skjer både i forskningen og den praktiske nytten av kunstig intelligens. Han har oversikt over forskningsfronten, teknikker i produksjon samt hva kunstig intelligens forventes å bidra med i fremtiden. Kunstig intelligens er i ferd med å gjøre et inntog i alt fra bilkjøring til banknæringen. Kunstig intelligens har så mye potensial at det er vanskelig å forestille seg en fremtid uten.
 
Foredragsholder: Morten Goodwin, Keynote speaker fra UiA

 

09:20

Pause

 

09:30

Verdiskapning med intelligente skytjenester: 
I en tid preget av disrupsjon, store endringer og stadig økende volum av data, blir det viktig å ta i bruk nye tjenester og verktøy for nødvendig innsikt i egen virksomhet. Bruk av teknologier knyttet til data analytics, maskinlære og kognitive tjenester vil kunne gi ny og bedre innsikt. Utviklingen i markedet gjør det stadig enklere og rimeligere å ta i bruk slike avanserte tjenester. Microsoft vil gi en gjennomgang av løsningsområdet, og adressere muligheter til å skape verdi og læring ved hjelp av intelligente skytjenester. 

Foredragsholder: Karl Bjarne Westbye v/Microsoft

 

10:00

En kognitiv gudfar? Bli kjent med den kognitive teknologien, IBM Watson.
IBM satser stort på maskinlæring og kunstig intelligens, spesielt i Norge. IBM Watson har hatt en forbløffende fremgang innen medisin, noe som sies å bare være begynnelsen. Overalt hvor det finnes store datamengder eller datastrømmer kan Watson tas i bruk. Kognitiv analyse av alle mulige data kan skape helt nye verdier og store innsparinger. IBM gjør deg kjent med Watson-teknologien, og forteller hvordan den kan gi fortrinn innenfor ulike forretningsområder, samt viser hvordan teknologien fungerer i praksis.

Foredragsholder: Thomas Anglero, v/IBM

 

10:30

Pause

 

10:45

Business Intelligence and Analytics! 
Atea satser innen Business Intelligence (BI), Advanced Analytics, Kunstig intelligens, SoftwareRobotics og IoT. Christer de Lange,  teamleder for Atea Innsikt i region Sør, forteller om denne satsingen og hvilke verdier det kan gi din virksomhet. De gir deg en smakebit på hvordan bedre innsikt i egen virksomhet og markedet kan gi økt konkurransekraft og åpne nye forretningsmuligheter. Kanskje ny innsikt vil vise deg hvordan du øker din relevans i markedet? De vil også fortelle om hvordan du kan automatisere standardiserte oppgaver ved hjelp av kunstig intelligens og hvordan du kan gi verdiskapning til din forretning ved hjelp av tingenes internett (IoT). 

Foredragsholdere: Christer de Lange

 

11:15
Kruse Smith presenterer sin innsiktsreise
Rune Gregersen fra Kruse Smith forteller om hvordan Kruse Smith har fått økt innsikt og derav bedre resultater ved å benytte moderne teknologi 

Foredragsholder: Rune Gregersen v/Kruse Smith

11:45

Avslutning/lunsj

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer